Uitzonderlijke schorsing

Een schorsing is niet altijd bedoeld als sanctie. Er kunnen ook andere redenen zijn. Soms vindt de werkervaringsklant al een job voor het einde van zijn werkervaring. Dan schorsen we de arbeidsovereenkomst voor de resterende periode.

We zijn ook verplicht om de arbeidsovereenkomst te schorsen wanneer:

  • het verblijfsdocument van de werkervaringsklant vervalt
  • de werkervaringsklant in hechtenis moet 

Delen