De evaluatie: wat doe jij, wat doen wij

Stad Antwerpen vraagt aan jou als werkgever om de werkervaringsklant te evalueren. Het actieplan dat voortvloeit uit de evaluatie, biedt de klant houvast over wat we van hem verwachten en hoe we dit opvolgen.

Wie doet wat?

Jij evalueert onze werkervaringsklanten regelmatig. Per evaluatie zijn er drie acties:

 1. We mailen je een voorstel van datum voor het gesprek met jou, de begeleider en de werkervaringsklant.
 2. Je vult ten laatste 6 werkdagen voor het gesprek het evaluatieformulier in.
 3. De begeleider maakt aan de hand van jouw evaluatie een actieplan op. 

 

Wanneer evalueren we?

De evaluatiegesprekken vinden plaats na:

 • 1 maand (het eerste evaluatiegesprek gebeurt mondeling, behalve bij een moeizame tewerkstelling)
 • 2 maanden
 • 7 maanden
 • 11 maanden
 • 17 maanden (indien van toepassing)
 • 23 maanden (indien van toepassing)

 

Hoe vul je het evaluatieformulier in?

 • De evaluatie moet een exacte weergave zijn van het werkelijk functioneren van de werkervaringsklant in verhouding tot de verwachtingen van het normaal economisch circuit.
 • In het evaluatieformulier vind je per thema vragen die je kunnen inspireren. Je vindt nog meer tips terug in deze handleiding.
 • Je vult het evaluatieformulier in ten laatste 6 werkdagen voor het gesprek. Die timing is nodig, omdat de begeleider op basis van jouw evaluatieformulier nog een actieplan opmaakt. 

Let op! Je kan het formulier niet opslaan en op een ander tijdstip verder invullen. Vul de evaluatie in één keer in. Daarna krijg je een bevestigingsmail met daarin de inhoud van het formulier.

 • Tijdens het traject ontvang je een mail met daarin een link naar het loopbaandossier van de klant bij de VDAB. Via die link scoor je op de webpagina van de VDAB de technische competenties van de klant. 

Start met het invullen van het evaluatieformulier

 

Hulp nodig?

 • Je begeleider helpt je graag verder.

 

Wat mag je verwachten?

De begeleider maakt een actieplan op aan de hand van je ingevulde evaluatieformulier.

Hiermee

 • kijkt hij/zij het jobdoelwit na of herbepaalt het
 • stelt hij/zij acties en leerpunten op generiek en technisch vlak voorop
 • maakt hij /zij afspraken over vorming en opleiding

Tijdens elk evaluatiemoment bekijken we of een overstap/mutatie aangewezen is.

In de periode na de evaluatie volg je op of de werkervaringsklant de afspraken nakomt.

Onderneemt de klant de afgesproken acties niet? Dan bekijkt de begeleider of er een sanctie kan volgen.

Delen