Sancties

Wat als het niet loopt zoals verwacht?

1. Afsprakennota

Verloopt de tewerkstelling niet vlot genoeg en evolueert zij niet in positeive zin ondanks overleg en coachingsgesprekken?

Dan zetten we de afspraken en verwachtingen op papier in een afsprakennota. 

De begeleider stelt de afsprakennota op.

Je bezorgt jouw input aan de begeleider. Samen overleggen jullie wat er in de afsprakennota komt:

  • tekortkomingen en verwachtingen (concreet en gedetailleerd verwoord)
  • specifieke incidenten met data

We drukken de afsprakennota drie keer af, voor elke partij een exemplaar. Iedereen tekent.

Denk eraan

Om ervoor te zorgen dat de afsprakennota aan de wettelijke vereisten voldoet, pas je de formuleringen zelf niet aan.
 

2. Schorsing

Verbetert de werkervartingsklant zijn houding nog altijd niet en lost hij de verwachtingen van de afsprakennota niet in? Of maakt hij na de afsprakennota een nieuwe fout?

De werkervaringsklant kan bij elke fout een sanctie krijgen. Daardoor is het niet noodzakelijk om voor elk nieuw feit een afsprakennota op te stellen.
De begeleider organiseert een schorsingsgesprek met jou en de werkervaringsklant. Dat gesprek kan ten vroegste 2 werkdagen na de fout of gebeurtenis plaatsvinden. Zo krijgt de werkervaringsklant tijd om zich te laten bijstaan. Een schorsingsgesprek kan dus nooit onmiddellijk plaatsvinden.

Dit doen wij:

  • We leggen aan de hand van de afsprakennota het schorsingsvoorstel ter goedkeuring voor aan onze bedrijfsdirecteur.
  • Na goedkeuring door onze bedrijfsdirecteur, brengen we de werkervaringsklant met een aangetekende brief op de hoogte van de beslissing.
  • We houden het loon van de werkervaringsklantklant in voor de duur van de schorsing.

Een schorsing duurt 1 tot 7 dagen. De werkervaringsklant mag die periode niet werken en verliest zijn loon.

De duur hangt af van:

  • de ernst van de situatie
  • wederkerige feiten

 

3. Overplaatsing

Geraakt de werkrelatie niet hersteld? En is de begeleider ervan overtuigd dat een nieuwe ervaring elders kans op slagen heeft? Dan kunnen we de werkervaringsklant overplaatsen.

De Werkgeverscel gaat dan op zoek naar een nieuwe werkervaringsplaats en houdt rekening met:

  • de specifieke problematiek
  • het advies van jou en de begeleider

Tot er een geschikte werkervaringsplaats is gevonden, blijft de werkervaringsklant bij jou werken.

Delen