Maaltijdcheques: wanneer, hoeveel en wat bij verlies of diefstal?

Alles over maaltijdcheques en artikel 60. 

Wanneer?

Werkervaringsklanten met een arbeidsovereenkomst langer dan 3 maanden, hebben recht op maaltijdcheques.

Hoeveel?

De waarde van de maaltijdcheque bedraagt 7 euro per cheque:

  • Stad Antwerpen betaalt 5,91 euro van de kostprijs van de maaltijdcheque.
  • De werkervaringsklant neemt een bedrag van 1,09 euro voor zijn rekening.
    Dat bedrag houden we maandelijks af van het netto maandloon.

Het aantal toegekende maaltijdcheques is gelijk aan het aantal gepresteerde dagen van de werkervaringsklant.
Dat aantal dagen berekenen we door het totaal aantal effectief gepresteerde uren in die maand te delen door het normaal aantal arbeidsuren per dag.

Levert die bewerking een decimaal getal op, dan ronden we het af naar boven.

Voorbeeld

Een werkervaringsklant werkt 136 uur. Hij heeft recht op 136 / (38/5) of 136 / 7,6 = 17,89 =>  Dat ronden we af naar 18 maaltijdcheques.
Het maximaal aantal arbeidsdagen dat een voltijdse werkervaringsklant per kwartaal kan presteren is het aantal arbeidsdagen (volgens een vijfdagenweek) in het kwartaal, verminderd met het aantal zater-, zon- en feestdagen die niet in het weekend vallen.
Werkervaringsklanten krijgen elektronische maaltijdcheques. We storten de maaltijdcheques maandelijks op de persoonlijke e-maaltijdchequerekening van de werkervaringsklant.
Werkervaringsklanten krijgen altijd maaltijdcheques in de maand die volgt op de maand dat ze de prestaties ervoor leveren.

Voorbeeld

Edenred stort de maaltijdcheques voor de prestaties van de maand april einde mei op de maaltijdchequekaart.

Wat bij verlies of diefstal?

Na verlies of diefstal is de werkervaringsklant zijn maaltijdcheques niet kwijt, maar hij moet wel zijn kaart blokkeren:

  • via Card Stop, tel. 078 170 170 (gratis)
  • via zijn persoonlijke webruimte
  • via de mobiele applicatie TicketFinder

Er wordt automatisch een nieuwe kaart besteld. Daarna verlengen we de geldigheidsduur van de cheques automatisch met tien dagen (duur ontvangst nieuwe kaart).

Delen