Hoeveel uren opleiding kan de artikel 60-medewerker volgen?

Elke artikel 60-medewerker heeft recht op 196 uren opleiding per jaar.  Die opleidingsuren kunnen tijdens of buiten de werkuren plaatsvinden. Volgt de artikel 60-medewerker de opleiding buiten de werkuren? Dan kan hij die uren recupereren.

Het aantal opleidingsuren waarop de artikel 60-medewerker recht heeft, hangt af van zijn tewerkstelling.

Tewerkstelling Aantal opleidingsuur per kalenderjaar
Voltijds 196 uur
Vier vijfde 157 uur
Halftijds 98 uur

Dat komt neer op twee halve dagen of twee avonden per week.
Verandert de artikel 60-medewerker zijn tewerkstelling tijdens zijn traject? Dan veranderen de uren als volgt:

Huidige tewerkstelling Nieuwe tewerkstelling Aantal opleidingsuur per kalenderjaar
Vier vijfde Voltijds 196 uur min de reeds gepresteerde opleidingsuren
Halftijds Voltijds 196 uur min de reeds gepresteerde opleidingsuren
Halftijds Vier vijfde 157 uur min de reeds gepresteerde opleidingsuren

Volgde de artikel 60-medewerker voor de start van zijn tewerkstelling al 3 halve dagen per week Nederlandse les? Dan moeten die 3 halve dagen zo snel mogelijk omgezet worden naar 2 halve lesdagen. 
Verandert hij van werkervaringsplaats? Dan proberen we dit taaltraject te behouden. Volgde hij op de originele werkervaringsplaats bijvoorbeeld les op maandag en donderdag? Dan proberen we deze lesdagen te behouden voor de nieuwe werkervaringsplaats.
Samen met de begeleider maak jij daarover afspraken.

Komt elke opleiding in aanmerking?

De artikel 60-medewerker kan opleidingen volgen die zijn competenties versterken in functie van zijn huidige en toekomstige baan.
De artikel 60-medewerker en de begeleider bespreken een opleiding altijd vooraf met jou. Bij de keuze van de opleiding kijken ze naar:

  • het belang van de huidige en/of de toekomstige tewerkstelling
  • de haalbaarheid om de opleidingsuren in het werkervaringstraject te passen.
     

Wanneer vindt de opleiding plaats?

Binnen de werktijd:

Je registreert  'DV Vorming' in het tijdsregistratiesysteem. Ook de reistijd die de artikel 60-medewerker nodig heeft (naar de opleiding en terug) telt mee voor deze dienstvrijstelling.

Je moet geen aanwezigheidsattest mailen naar info.werkervaringsklant.

(Gedeeltelijk) buiten de werktijd:

Je mailt het aanwezigheidsattest ten laaste op de 10de werkdag van de volgende maand naar info.werkervaringsklant.

Info.werkervaringsklant vergelijkt de aanwezigheidsinformatie met het werkrooster van de artikel 60-medewerker en registreert op basis daarvan recuperatie vormingsuren.

Vanaf dan kan de artikel 60-medewerker de opleidingsuren recupereren. Dit doet hij altijd volgens het werkrooster en na overleg met jou. Dit principe geldt tijdens het volledige traject artikel 60.

Opgelet! Voor lessen Nederlands bij de centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) en de centra voor Basiseducatie (CBE) is een aanwezigheidsattest niet nodig. Deze uren worden automatisch geregistreerd.

 

Wat als het einduur van de opleiding verschilt met het werkrooster?

Stopt de opleiding vroeger dan het werkrooster en kan de artikel 60-medewerker na aftrek van zijn reistijd nog 30 minuten werken? Dan gaat hij terug aan de slag na de opleiding of hij gebruikt vakantieuren vanaf het einduur van zijn opleiding.

Stopt de opleiding later dan het werkrooster? Of begint de opleiding vroeger dan het werkrooster?
Dan kan de artikel 60-medewerker de periode recupereren als die minstens 30 minuten duurt.
Een opleiding van 7 uur zien we als een volledige werkdag.

Voorbeelden:

Werkrooster Opleidingsuren Gevolg
9 tot 17 uur 13 tot 16.30 uur De artikel 60-medewerker gaat na de opleiding naar huis en heeft dienstvrijstelling.
9 tot 17 uur 8.30 tot 12 uur De artikel 60-medewerker kan 30 min recupereren (= meerprestaties).
8 tot 16 uur 13 tot 16.30 uur De artikel 60-medewerker kan 30 min recupereren (= meerprestaties).
8 tot 16 uur 8.30 tot 12 uur De artikel 60-medewerker gaat rechtreeks naar de opleiding: de reistijd = werktijd
10 tot 18 uur 13 tot 16.30 uur De artikel 60-medewerker moet na de opleiding terug naar zijn werkervaringsplaats. Gaat hij niet terug -> vakantie aftekenen vanaf 16.30 uur.
10 tot 18 uur 8.30 tot 12 uur De artikel 60-medewerker kan 1.30 uur recupereren (= meerprestaties).
7 tot 15 uur 13 tot 16.30 uur De artikel 60-medewerker kan 1.30 uur recupereren (= meerprestaties).
9 tot 17 uur  19.30 tot 22 uur De artikel 60-medewerker kan 2.30 uur recupereren (= meerprestaties). 

Die regeling geldt ook voor de opleidingen van Activering.
info.werkervaringsklant registreert de opleidingsuren.

Opleidingsuren recupereren

Om de gevolgde opleidingsuren te kunnen recupereren, moet de artikel 60-medewerker jou een aanwezigheidsattest bezorgen.

  • De opleiding valt binnen de werktijd?: Je registreert zelf 'DV Vorming' in het tijdsregistratiesysteem. Doe dit vanaf het tijdstip dat de artikel 60-medewerker vertrekt naar de school. Zo telt de reistijd mee. Je moet het aanwezigheidsattest niet mailen naar info.werkervaringsklant. Voor lessen bij de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) en de Centra voor Basiseducatie (CBE) is een aanwezigheidsattest niet nodig. Deze uren worden automatisch geregistreerd.
  • Valt de opleiding buiten de werktijd? Mail het aanwezigheidsattest ten laatste op de 10de werkdag van de volgende maand naar info.werkervaringsklant. Voor lessen Nederlands bij de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) en de Centra voor Basiseducatie (CBE) is een aanwezigheidsattest niet nodig. Deze uren worden automatisch geregistreerd.  De artikel 60-medewerker recupereert de opleidingsuren altijd volgens zijn werkrooster en na overleg met zijn werkervaringsplaats. Hij kan de uren recupereren gedurende zijn volledige werktraject.

Registreer de uren die de artikel 60-medewerker van zijn vormingsurenteller opneemt in het tijdsregistratiesysteem.

Denk eraan! Neemt de artikel 60-medewerker de uren niet op voor het einde van de arbeidsovereenkomst? Dan krijgt hij die niet uitbetaald.

Delen