Jaarlijkse vakantie, brugdagen, onbetaalde vakantie en feestdagen

Een Artikel 60-medewerker heeft recht op wettelijke vakantiedagen, onbetaalde vakantie en feestdagen.

Berekening

Jaarlijkse vakantie berekenen we op basis van het lopende jaar, rekening houdend met de vermoedelijke einddatum.

Aantal dagen

Voltijdse Artikel 60-medewerker
Een voltijds Artikel 60-medewerker heeft, rekening houdend met de behoeften van de werkervaringsplaats, recht op 20 dagen betaalde vakantie als hij een volledig jaar werkt (jaarlijkse vakantie).

Deeltijdse Artikel 60-medewerker
Voor een deeltijds Artikel 60-medewerker berekenen we zijn jaarlijkse vakantie volgens zijn tewerkstellingspercentage.

Voorbeeld 1
Een Artikel 60-medewerker werkt voltijds van 1 januari tot 31 december.
Zo berekenen we zijn vakantie voor dat jaar:
20 dagen jaarlijkse vakantie: 20 dagen x aantal gelijkgestelde dagen / 365

Voorbeeld 2
Een Artikel 60-medewerker werkt voltijds van 1 februari 2018 tot 31 januari 2019.
Vakantie in 2018: 18,33 dagen jaarlijkse vakantie: 20 dagen x aantal gelijkgestelde dagen / 365
Vakantie in 2019: 1,66 dagen jaarlijkse vakantie: 20 dagen x aantal gelijkgestelde dagen / 365

Een Artikel 60-medewerker heeft maximaal recht op 20 dagen jaarlijkse vakantie bij volledige prestaties tijdens het vakantiejaar. Activering verrekent geen vakantieattesten van vorige werkgevers.
We zetten de 20 dagen jaarlijkse vakantie om in uren, rekening houdend met het werkrooster.

Denk eraan
Een Artikel 60-medewerker moet de jaarlijkse vakantie gebruiken voor de opvang van bijkomende feestdagen, collectieve sluiting en brugdagen.

Lees hoe je de dagen collectieve sluiting en brugdagen registreert

Brugdagen

Is je bedrijf gesloten door een brugdag?
Dan moet een Artikel 60-medewerker daarvoor een vakantiedag nemen.
Het is belangrijk dat  een Artikel 60-medewerker die vakantiedagen reserveert bij de start van:

 • het nieuwe vakantiejaar
 • een nieuw werkervaringstraject 

Lees hoe je brugdagen registreert

Onbetaalde vakantie

Onbetaalde vakantie raden we uitdrukkelijk af. Onbetaalde vakantie kan een Artikel 60-medewerker niet gebruiken om verlofperiodes te verlengen.

Een Artikel 60-medewerker kan uitzonderlijk onbetaalde vakantie nemen. Dit is enkel mogelijk als de werkervaringsplaats en de begeleider het goedkeuren.

Denk eraan: Een Artikel 60-medewerker moet altijd

 • eerst het saldo van betaalde vakanite gebruiken
 • onbetaald verlof bespreken met jou en de begeleider; jullie moeten dit goedkeuren
 • nodige bewijsstukken voorleggen.

Invloed van onbetaalde afwezigheden op de duur van het traject 

Onbetaald verlof telt niet mee als een 'gewerkte dag'. Hierdoor verlengt de duur vanhet traject Artikel 60

Invloed van onbetaalde afwezigheden op de jaarlijkse vakantie

Onbetaalde afwezigheden hebben invloed op het vakantierecht van het lopende jaar.
Er is een gelijkstelling voor:

 • 10 dagen onbetaalde vakantie
 • ziekte zonder attest
 • collectieve sluiting

Onwettige afwezigheid, uren 'te laat' en schorsingen van de arbeidsovereenkomst zijn niet gelijkgesteld. Die afwezigheden zorgen voor een herberekening van het vakantierecht.

Denk eraan

 • Artikel 60-medewerkers moeten hun vakantiedagen ten laatste op 31 december van het kalenderjaar opnemen.
 • Het opnemen van vakantie gebeurt altijd in overleg met jou en volgens de afspraken binnen de werkervaringsplaats.

Wettelijke feestdagen

Een Artikel 60-medewerker heeft recht op 10 wettelijke feestdagen:

 • Nieuwjaar (1 januari)
 • Paasmaandag
 • Feest van de Arbeid (1 mei)
 • Onze-lieve-heer-Hemelvaart
 • Pinkstermaandag
 • Nationale feestdag (21 juli)
 • Onze-lieve-vrouw-Hemelvaart (15 augustus)
 • Allerheiligen (1 november)
 • Wapenstilstand (11 november)
 • Kerstmis (25 december)

We kennen compensatiedagen toe voor de wettelijke feestdagen die op een zaterdag of zondag vallen. Die kan een Artikel 60-medewerker opnemen onder dezelfde voorwaarden als de jaarlijkse vakantie.

In 2022 gaat dit over:

 • zaterdag 1 januari
 • zondag 1 mei
 • zondag 25 december

Denk eraan
Het recht op een compensatiedag ontstaat maar nadat de feestdag voorbij is. De opname moet mogelijk zijn in de periode dat een Artikel 60-medewerker in dienst is.

Delen