Jaarlijkse vakantie, brugdagen, onbetaalde vakantie en feestdagen

De werkervaringsklant heeft recht op wettelijke vakantiedagen, onbetaalde vakantie en feestdagen.

Berekening

Jaarlijkse vakantie berekenen we op basis van het lopende jaar, rekening houdend met de vermoedelijke einddatum.

Aantal dagen

Voltijdse werkervaringsklant
De voltijds tewerkgestelde werkervaringsklant heeft, rekening houdend met de behoeften van de werkervaringsplaats, recht op 20 dagen betaalde vakantie als hij een volledig jaar werkt (jaarlijkse vakantie).

Deeltijdse werkervaringsklant
Voor een deeltijds tewerkgestelde werkervaringsklant berekenen we zijn jaarlijkse vakantie volgens zijn tewerkstellingspercentage.

Voorbeeld 1
De werkervaringsklant werkt voltijds van 1 januari tot 31 december.
Zo berekenen we zijn vakantie voor dat jaar:
20 dagen jaarlijkse vakantie: 20 dagen x aantal gelijkgestelde dagen / 365

Voorbeeld 2
Werkervaringsklant werkt voltijds van 1 februari 2018 tot 31 januari 2019.
Vakantie in 2018: 18,33 dagen jaarlijkse vakantie: 20 dagen x aantal gelijkgestelde dagen / 365
Vakantie in 2019: 1,66 dagen jaarlijkse vakantie: 20 dagen x aantal gelijkgestelde dagen / 365

De werkervaringsklant heeft maximaal recht op 20 dagen jaarlijkse vakantie bij volledige prestaties tijdens het vakantiejaar. Activering verrekent geen vakantieattesten van vorige werkgevers.
We zetten de 20 dagen jaarlijkse vakantie om in uren, rekening houdend met het werkrooster.

Denk eraan
De werkervaringsklant moet de jaarlijkse vakantie gebruiken voor de opvang van bijkomende feestdagen, collectieve sluiting en brugdagen.

Lees hoe je de dagen collectieve sluiting en brugdagen registreert

Brugdagen

Is je bedrijf gesloten door een brugdag?
Dan moet de werkervaringsklant daarvoor een vakantiedag nemen.
Het is belangrijk dat de werkervaringsklant die vakantiedagen reserveert bij de start van:

 • het nieuwe vakantiejaar
 • een nieuw werkervaringstraject 

Lees hoe je brugdagen registreert

Onbetaalde vakantie

De werkervaringsklant kan onbetaalde vakantie nemen na goedkeuring van de werkervaringsplaats en de begeleider.

Denk eraan

 • Betaalde vakantie moet ingepland en goedgekeurd zijn voor de werkervaringsklant de onbetaalde vakantie kan opnemen.
 • De werkervaringsklant moet de nodige bewijsstukken voorleggen.
 • Onbetaalde vakantie raden we uitdrukkelijk af en dient niet om een verlofperiode te verlengen.
   

Invloed van onbetaalde afwezigheden op de jaarlijkse vakantie

Onbetaalde afwezigheden hebben invloed op het vakantierecht van het lopende jaar.
Er is een gelijkstelling voor:

 • 10 dagen onbetaalde vakantie
 • ziekte zonder attest
 • collectieve sluiting

Onwettige afwezigheid, uren 'te laat' en schorsingen van de arbeidsovereenkomst zijn niet gelijkgesteld. Die afwezigheden zorgen voor een herberekening van het vakantierecht.

Denk eraan

 • Werkervaringsklanten moeten hun vakantiedagen ten laatste op 31 december van het kalenderjaar opnemen.
 • Het opnemen van vakantie gebeurt altijd in overleg met jou en volgens de afspraken binnen de werkervaringsplaats.

Wettelijke feestdagen

De werkervaringsklant heeft recht op 10 wettelijke feestdagen:

 • Nieuwjaar (1 januari)
 • Paasmaandag
 • Feest van de Arbeid (1 mei)
 • Onze-lieve-heer-Hemelvaart
 • Pinkstermaandag
 • Nationale feestdag (21 juli)
 • Onze-lieve-vrouw-Hemelvaart (15 augustus)
 • Allerheiligen (1 november)
 • Wapenstilstand (11 november)
 • Kerstmis (25 december)

We kennen compensatiedagen toe voor de wettelijke feestdagen die op een zaterdag of zondag vallen. Die kan de werkervaringsklant opnemen onder dezelfde voorwaarden als de jaarlijkse vakantie.

In 2021 gaat dit over:

 • zaterdag 1 mei
 • zondag 15 augustus
 • zaterdag 25 december

In 2022 gaat dit over:

 • zaterdag 1 januari
 • zondag 2 januari
 • zondag 1 mei
 • zondag 25 december
 • zaterdag 31 december

Denk eraan
Het recht op een compensatiedag ontstaat maar nadat de feestdag voorbij is. De opname moet mogelijk zijn in de periode dat de werkervaringsklant in dienst is.

Delen