De werkervaringsklant is slachtoffer van ongewenst gedrag of psychosociale risico's

De werkervaringsklant kan beroep doen op:

  • de preventieadviseur psychosociale aspecten van Stad Antwerpen. Als de werkervaringsklant een formeel verzoek wil indienen (zie verder), overleggen wij met jou over de manier waarop het onderzoek kan gebeuren. 
  • de preventieadviseur psychosociale aspecten of vertrouwenspersoon van zijn werkervaringsplaats (jouw bedrijf). Die kan op vraag van de medewerker onmiddellijk een onderzoek starten en geeft jou advies.

De werkervaringsklant moet de vertrouwenspersoon of preventieadviseur kunnen raadplegen tijdens de werkuren. Die raadpleging mag alleen buiten de werkuren als dat in het arbeidsreglement staat.
De tijd besteed aan de raadpleging is arbeidstijd.

Procedure

De preventieadviseur of vertrouwenspersoon informeert de werkervaringsklant over de mogelijkheden tot interventie.
De werkervaringsklant (artikel 60 §, 7) kan kiezen voor:

  • een informele interventie
  • een formele interventie

Informele interventie

Samen met de preventieadviseur of vertrouwenspersoon zoekt de werkervaringsklant naar een oplossing, door middel van:

  • gesprekken: actief luisteren, advies geven
  • interventie bij een ander persoon in de organisatie, bijvoorbeeld een leidinggevende
  • verzoening, als alle betrokkenen akkoord zijn

Formele interventie

Wil de werkervaringsklant een formele interventie? Of leidt de informele interventie niet tot resultaat? Dan kan hij kiezen voor een formele interventie. Dat kan alleen bij de preventieadviseur psychosociale aspecten.

Bij zo’n interventie vraagt de werkervaringsklant aan jou om een gepaste collectieve of individuele maatregel te nemen. 
De preventieadviseur voert dan  een analyse van de arbeidssituatie uit en formuleert een advies aan jou. Op basis daarvan stelt hij collectieve en/of individuele maatregelen voor.
De preventieadviseur en vertrouwenspersoon zijn gebonden aan een beroepsgeheim.

Contactgegevens

Adres: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Tel: 
03 338 25 88

Delen