Vergoeding openbaar vervoer werkervaringsklant aanvragen

De werkervaringsklant kan een tussenkomst krijgen voor zijn woon- werkververkeer met het openbaar vervoer. Hier vindt u de formulieren.

Hoe een abonnement van De Lijn of de NMBS aanvragen?

We werken aan E-formulieren om de aanvragen voor een tussenkomst voor openbaar vervoer te digitaliseren. In afwachting:

  • Contacteer de deskundige werkervaring om de aanvraag te doen.
  • De deskundige werkervaring vult het formulier aanvraag toekenning abonnement woon-werkverkeer (derde betalersregeling) in, en bezorgt het daarna aan info.werkervaringsklant.

Meer informatie?

Meer informatie vindt u op de pagina 'Vergoeding woon-werkverkeer en dienstreizen'

Diensten van OCMW, Stad, Stedelijk Onderwijs, Werkhaven en Zorgbedrijf kunnen de e-formulieren in het E-loket op A-stad invullen.

Delen