Internationale werknemers

Neemt u een buitenlandse werknemer of expat in dienst? Dan kan u in bepaalde gevallen een beroep doen op het relocation loket van stad Antwerpen.

Inschrijven in het vreemdelingenregister

 • Niet-Belgen die zich in Antwerpen willen vestigen, moeten zich registreren via het loket vreemdelingenzaken.
 • Het relocation loket van stad Antwerpen behandelt verblijfsdossiers voor buitenlandse werknemers die door een relocation partner aangevraagd worden.
  Meer weten over het relocation loket? Mail naar relocationloket.DL@stad.antwerpen.be.

Hoe uw aanvraag indienen bij het relocation loket?

 • Als relocation partner stelt u zelf het volledige dossier samen.
 • Zorg ervoor dat de buitenlandse werknemer beschikt over een visum lang verblijf (type D-visum).
  Vind hier de adressen van Belgische ambassades en consulaten.
 • U kan meteen ook de gezinsleden van de werknemer inschrijven als zij ook een visum lang verblijf (type D-visum) bezitten.

Behandeling aanvraag

 • Nadat u een volledig dossier hebt ingediend, voert een wijkagent een woonstcontrole uit.
 • Vervolgens maakt u een afspraak voor de definitieve afhandeling van de inschrijving bij het relocation loket.

Tarief

Afhankelijk van de nationaliteit van de werknemer, betaalt hij een federale bijdrage. Deze bijdrage dekt de administratieve kosten van een aanvraag en wordt niet terugbetaald als de aanvraag geweigerd wordt.

Een arbeidskaart aanvragen

De meeste buitenlandse werknemers hebben een arbeidskaart nodig om in België te werken in loondienst. Sommige werknemers zijn vrijgesteld van deze verplichting op basis van nationaliteit, status en de aard of duur van de prestaties.

Soorten arbeidskaarten

 • Arbeidskaart A: een buitenlandse werknemer kan elk beroep uitoefenen bij elke onderneming voor onbeperkte duur.
 • Arbeidskaart B: een buitenlandse werknemer mag voor maximaal 12 maanden werken bij een bepaalde werkgever.
 • Arbeidskaart C: een buitenlandse werknemer kan elk beroep uitoefenen bij elke werknemer, maar voor een bepaalde duur.

Wie vraagt de arbeidskaart aan?

Arbeidskaart A en C moeten door de buitenlandse werknemer zelf worden aangevraagd bij de Vlaamse overheid.

Als werkgever vraagt u de arbeidskaart B aan voor uw buitenlandse werknemer. Dat doet u door een arbeidsvergunning aan te vragen. Als deze arbeidsvergunning toegekend wordt, ontvangt de werknemer automatisch een arbeidskaart B.

Hoe arbeidskaart B aanvragen?

Hoe arbeidskaart B ontvangen?

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, stuurt de provinciale dienst de kaart op naar

 • het gemeentebestuur van de bedrijfsvestiging indien de werknemer nog in het buitenland verblijft.
 • het gemeentebestuur van de woonplaats van de werknemer als deze al in België woont.

Als de arbeidskaart wordt opgestuurd naar stad Antwerpen, kan u deze ophalen bij het relocation loket. Dit kan bij volmacht.

Een elektronische verblijfskaart of verblijfstitel

Een buitenlandse werknemer met verblijfsrecht kan een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Dit is geen identiteitskaart, de vreemdelingenkaart bevestigt alleen dat de werknemer in orde is met de Belgische wetgeving. Niet-Belgen moet daarnaast ook hun identiteitskaart of paspoort bij zich hebben.

Uw werknemer moet de elektronische vreemdelingenkaart zelf aanvragen via het loket vreemdelingenzaken. Het is niet mogelijk om een volmacht te gebruiken.

Hoe een verlenging aanvragen?

Een buitenlandse werknemer die in stad Antwerpen woont, moet zich opnieuw aanbieden tussen de 45ste en 30ste dag voor de vervaldatum van zijn kaart. De stad maakt dan een nieuwe kaart aan die twee tot drie weken later klaar is.

Vertrekt uw werknemer naar het buitenland? Dan kan hij de verlenging maximaal 6 maanden voor vertrek aanvragen.

 • Niet-Belgen die wonen in Antwerpen en een C/D/E/E+/F/F+ - kaart bezitten, kunnen deze laten verlengen via het loket vreemdelingenzaken.
 • Niet-Belgen die in Antwerpen wonen en een A-kaart, B-kaart, een attest van immatriculatie of een bijlage 35 bezitten, kunnen een afspraak maken bij het relocation loket.

Als relocation partner mailt u alle vereiste documenten voor een verlenging naar het relocation loket. Het relocation loket stuurt de documenten naar de dienst Vreemdelingenzaken Brussel en verwittigt u per mail.

Een vreemdelingenkaart afhalen

De buitenlandse werknemer dient de kaart zelf af te halen in het loket vreemdelingenzaken. Hij kan langskomen tijdens de openingsuren nadat hij de pincode ontvangen heeft. Volmachten zijn niet mogelijk.

In uitzonderlijke gevallen kan voor de aflevering van een elektronische verblijfskaart een afspraak geboekt worden.

Registratie van een Europees rijbewijs

Een Europees nationaal rijbewijs is een rijbewijs van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER). Dat zijn de landen binnen de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

 • Wie geen Belgisch, maar wel een Europees nationaal rijbewijs heeft en in België komt wonen, moet dit rijbewijs laten registreren.
 • Deze procedure is gratis.
 • Door deze registratie kan uw werknemer bij verlies of diefstal een Belgisch rijbewijs aanvragen zonder dat hij een bewijsdocument moet opvragen in het land waar hij het rijbewijs behaalde.

Wil u het Europees nationaal rijbewijs van uw werknemer registreren? Dan kan de registratie gelijktijdig met  de inschrijving in het vreemdelingenregister gebeuren.

Uitzonderingen

Het is niet mogelijk om een Europees nationaal rijbewijs te registreren als

 • Het rijbewijs vervallen is
 • Het gaat over een rijbewijs categorie C en D (beroepschauffeurs)

In deze gevallen moet de werknemer een afspraak maken bij een stadsloket.

Overzicht van relocation bureaus

Een overzicht van relocation bureaus die al een verblijfsdossier hebben ingediend bij stad Antwerpen.

Niet volledig?

Ontbreekt uw relocation bureau in dit overzicht? Bezorg ons uw gegevens en we vullen de lijst aan.

Delen