Hoe verloopt de begeleiding?

Tijdens het werkervaringstraject ondersteunt de begeleider u en de klant. Die begeleiding is altijd op maat.

Begeleiding van de werkervaringsklant

1. Maatschappelijke begeleiding

De begeleider:

 • ondersteunt de werkervaringsklant bij persoonlijke problemen en vragen over huisvesting, kinderbijslag, kinderopvang of budget
 • werkt aan een verhoogde zelfredzaamheid van de klanten met recht op een leefloon
 • verwijst werkervaringsklanten met een trauma of andere psychosociale problemen door voor psychosociale begeleiding
 • helpt de werkervaringsklant bij het invullen van de sociale administratie
   

2. Begeleiding bij het functioneren op de werkvloer

De begeleider:

 • ondersteunt de werknemer en adviseert hem
 • bemiddelt tussen werkgever en werkervaringsklant
 • bezoekt de werkvloer regelmatig, plant evaluatiegesprekken in en volgt het werkervaringstraject op
 • denkt mee na over opleidingsmogelijkheden
   

3. Begeleiding bij doorstroom naar een duurzame job

Met een werkervaringstraject artikel 60, § 7 doet de klant specifieke werkervaring op die zijn kansen verhogen om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. U leest meer over over die doorstroom bij het thema 'einde traject'.
 

Begeleiding van de werkervaringsplaats

De begeleider:

 • maakt u wegwijs in de samenwerking met Stad Antwerpen
 • informeert en adviseert u over het verloop, de verwachtingen en de voorwaarden van een werkervaringstraject
 • bemiddelt tussen u en de werkervaringsklant wanneer dat nodig is
 • ondersteunt u in de administratieve opvolging van de werkervaringsklant
   

Wat verwachten we van u als werkgever?

 • U begeleidt en ondersteunt de klant bij zijn taken op de werkvloer.
 • U volgt de uitvoering van de taken op en stuurt bij als dat nodig is.
 • U helpt mee ervoor te zorgen dat de klant op het einde van het traject sterk genoeg is om een duurzame job te vinden.
 • U staat in voor de veiligheid en zorgt voor gepaste werkkledij en beschermend materiaal.
 • U registreert tijdig aan- en afwezigheden en vormingsuren.
 • Voor elke werkervaringsklant gaat u een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid aan.
 • Na een positieve eindevaluatie hopen we dat de klant bij u aan de slag kan blijven.
   

Hoe gebeurt de begeleiding?

Minstens 1 keer per maand heeft de begeleider een begeleidingsgesprek met de werkervaringsklant. Die gesprekken vinden plaats tijdens de werkuren binnen een aparte ruimte op de werkervaringsplaats.

De begeleider plant het begeleidingsgesprek in na overleg met de werkervaringsplaats. De frequentie van de bezoeken hangt af van de werkervaringsklant, de plaats en de begeleiding op de werkvloer.

De inhoud van dat gesprek blijft tussen de begeleider en de werkervaringsklant. Als de werkervaringsklant daarmee instemt, kan de begeleider persoonlijke informatie aan u verstrekken.
Daarnaast plant de begeleider op afgesproken momenten een evaluatiegesprek in.

Heeft u nood aan een extra gesprek?
Of heeft uw werkervaringsklant nood aan een extra gesprek?
Contacteer dan de begeleider.
 

Delen