Duur van het traject

Om recht te hebben op een werkloosheidsvergoeding moet de werkervaringsklant een bepaald aantal arbeidsdagen werken binnen een referteperiode.

Duur van het werkervaringstraject

De klant heeft recht op een werkloosheidsvergoeding, als hij een bepaald aantal arbeidsdagen werkt binnen een referteperiode.

Het aantal arbeidsdagen en de duur van de referteperiode hangt af van de leeftijd van de werkervaringsklant.

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) berekent het aantal te presteren dagen volgens een werkweek van zes dagen.
De leeftijd op het einde van het werkervaringstraject is de leeftijd waarmee de RVA rekening houdt om de werkloosheidsvergoeding toe te kennen.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de duur van het traject artikel 60§7 volgens leeftijd.

Leeftijd op het einde van de werkervaring Duur Referteperiode
     

jonger dan 36 jaar

1 jaar 21 maanden
tussen 36 en 50 jaar 1,5 jaar 33 maanden
ouder dan 50 jaar 2 jaar 42 maanden

 

Voorbeeld

De werkervaringsklant start zijn werkervaringstraject als hij 35 jaar is. Hij beëindigt zijn traject als hij 36 jaar is. Hij zal dan 468 dagen moeten werken in plaats van 312 dagen.

Meer info over de berekeningswijze vind je op http://www.rva.be.
 

Tewerkstellingspercentage

Als de werkervaringsklant deeltijds werkt, moet hij (een deel van) die periode inhalen op het einde van zijn werkervaring. Dat verlengt dus het werkervaringstraject.

Er zijn drie tewerkstellingspercentages.

Voltijdse tewerkstelling
De klant werkt 38 uur per week.

Deeltijdse tewerkstelling (4/5de)
De klant werkt 30,24 uur per week.

Dat gebeurt alleen:

• in overleg met de begeleider werkervaring
• als de OCMW-raad die tewerkstelling goedkeurt

Het aantal dagen dat de werkervaringsklant minder werkt in de maanden dat hij 4/5de werkt, moet hij op het einde van zijn traject inhalen.

Let op:
De laatste maand moet de werkervaringsklant verplicht voltijds werken om recht te krijgen op een voltijdse werkloosheidsuitkering.

Halftijdse tewerkstelling
De klant werkt 19 uur per week.

Een halftijdse tewerkstelling gebeurt alleen als opstap naar een voltijds contract, tijdens de eerste zes maanden van de werkervaring.
Ook dan moet de werkervaringsklant het tekort aantal dagen gewerkt op het einde van het traject inhalen om aan het totaal aantal te presteren arbeidsdagen te komen.

Delen