Opleidingsmogelijkheden voor de werkervaringsklant

Met een opleiding verhogen de slaagkansen van de werkervaringsklant. De klant leert er vaardigheden die hij kan toepassen in zijn huidige en/of toekomstige job.

De juiste opleiding

U bespreekt samen met de deskundige werkervaring en de werkervaringsklant welke opleiding het best past bij het werkervaringstraject. Jullie houden rekening met:

  • het belang van het huidige en/of toekomstige tewerkstellingstraject
  • de haalbaarheid om de opleidingsuren in het werkervaringstraject te passen

Het OCMW heeft een uitgebreid aanbod aan opleidingen:

De werkervaringsklant kan ook opleidingen volgen van andere organisaties, zoals de VDAB of Buurtwerk Posthof vzw.
Bij Atlas kan de werkervaringsklant terecht voor een taalscreening.

Registratie opleidingsuren: de opleidingskaart

Elke werkervaringsklant (artikel 60, § 7) heeft recht op maximaal 196 uren opleiding per jaar.
De opleidingskaart biedt een overzicht van de gevolgde opleidingsuren. De werkervaringsklant vult zijn gegevens daarop in en ondertekent de kaart op de achterzijde.
Ook de opleider of school vult de gegevens in. Na elke les laat de werkervaringsklant de kaart aftekenen.

Denk eraan
Opleidingen die we organiseren, vallen tijdens de werkuren en staan niet op de opleidingskaart. U krijgt een mail van de opleider of de deskundige werkervaring met de opleidingsdagen.

Wat moet u doen?

  • Op het moment dat u de opleidingskaart van de werkervaringsklant krijgt, tekent zowel u als de werkervaringsklant voor afgifte/ontvangst op de achterzijde van de kaart.
  • De werkervaringsklant kan deze kaart ten laatste op de 10de werkdag van de volgende maand aan u geven.
  • U kijkt de opleidingskaart van de werkervaringsklant maandelijks na.
  • Kloppen de uren? Vulde de klant alles in? Zijn alle gegevens correct?
  • Na goedkeuring bezorgt u de opleidingskaart (voor- en achterzijde) zo snel mogelijk aan de dienst Klantgerichte Administratie. Dat doet u elke maand.
  • De aan-en afwezigheden bij opleidingen registreert u op dezelfde manier als werkuren. 
     

U werkt met de toepassing Mijn Tijden
Gebruik de opleidingskaart Mijn Tijden.

U werkt niet met de toepassing Mijn Tijden
Gebruik de opleidingskaart zonder Mijn Tijden.

De Klantgerichte Administratie registreert de uren in een andere toepassing.
Vallen de opleidingsuren buiten de werktijd? Geef dit met een kruisje aan in de juiste subkolom (ja/nee) in de kolom 'Buiten de werkuren?'

 

Wie betaalt de opleiding?

De kosten voor de opleiding betaalt de werkervaringsklant zelf, tenzij de werkplaats de kost wil dragen.
De klant kan eventueel gebruik maken van de opleidingscheques van de VDAB.

Stad en OCMW kunnen soms een opleidings- en omkaderingspremie (artikel 61) krijgen als een werkervaringsklant (artikel 60, § 7) aan de slag gaat bij een privéwerkgever. Die toelage is een vergoeding voor gemaakte onkosten voor de begeleiding, omkadering en opleiding van de werkervaringsklant.

Zijn de opleidingen verplicht?

Elke werkervaringsklant volgt verplicht Nederlandse les tot hij het vereiste niveau behaalt.
Vindt u en/of de deskundige werkervaring dat een opleiding nodig is om de werkervaringsklant beter te laten functioneren? Dan is de opleiding verplicht.
Gaat de werkervaringsklant niet naar de opleiding of houdt hij er zich niet aan de regels en afspraken? Dan kan dat leiden tot ontslag. Dat geldt ook voor opleidingen die hij volgt buiten zijn werkuren of op zijn vrije dag. Het is dus belangrijk dat de werkervaringsklant de tekst op de opleidingskaart goed leest en ondertekent.

Contactgegevens

Adres: Tuinbouwstraat 8 - 2018 Antwerpen
Tel: 
03 637 56 00
03 637 56 12

Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 8 tot 16 uur

Adres: Tuinbouwstraat 8 - 2018 Antwerpen
Tel: 
03 637 56 49

Delen