Arbeidsreglement

OCMW Antwerpen is de juridische werkgever van de werkervaringsklant. De raad van het OCMW legt daarom afspraken en regels vast (de toepassingsmodaliteiten). De werkervaringsklant volgt het arbeidsreglement van uw bedrijf voor zover dat niet in strijd is met onze toepassingsmodaliteiten.

Communicatie

Onze dienst Activering bezorgt u de toepassingsmodaliteiten bij de start van de samenwerking.
U vindt ze als bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst.

U bezorgt het arbeidsreglement van uw onderneming bij ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst aan het OCMW. Ook dat reglement wordt toegevoegd aan de samenwerkingsovereenkomst.

Wijzigingen

Het OCMW behoudt het recht om eenzijdig zijn toepassingsmodaliteiten aan te passen en communiceert elke wijziging onmiddellijk aan de werkervaringsplaats.

Elke wijziging in het arbeidsreglement van uw bedrijf geeft u zo snel mogelijk door aan de Werkgeverscel

De toepassingsmodaliteiten

Toepassingsmodaliteiten

Contactgegevens

Adres: Tuinbouwstraat 8 - 2018 Antwerpen

Delen