Arbeidsreglement

OCMW Antwerpen is de juridische werkgever van de werkervaringsklant. De raad van het OCMW legt daarom afspraken en regels vast (de toepassingsmodaliteiten). De werkervaringsklant volgt het arbeidsreglement van uw bedrijf voor zover dat niet in strijd is met onze toepassingsmodaliteiten.

Communicatie

Onze dienst Activering bezorgt u de toepassingsmodaliteiten bij de start van de samenwerking.
U vindt ze als bijlage bij de terbeschikkingstellingsovereenkomst.

U bezorgt het arbeidsreglement van uw onderneming bij ondertekening van de terbeschikkingstellingsovereenkomst aan het OCMW. Ook dat reglement wordt toegevoegd aan de terbeschikkingstellingsovereenkomst.

Wijzigingen

Het OCMW behoudt het recht om eenzijdig zijn toepassingsmodaliteiten aan te passen en communiceert elke wijziging onmiddellijk aan de werkervaringsplaats.

Elke wijziging in het arbeidsreglement van uw bedrijf geeft u zo snel mogelijk door aan de Werkgeverscel

De toepassingsmodaliteiten

Toepassingsmodaliteiten

Contactgegevens

Adres: Tuinbouwstraat 8 - 2018 Antwerpen
Tel: 
03 637 56 49

Delen