Arbeidsreglement

OCMW Antwerpen is de juridische werkgever van de werkervaringsklant. De raad van het OCMW legt daarom afspraken en regels vast (Reglement Werkervaringsklanten). De werkervaringsklant volgt het arbeidsreglement van uw bedrijf voor zover dat niet in strijd is met ons Reglement Werkervaringsklanten.

Communicatie

Onze dienst Activering bezorgt u het Reglement Werkervaringsklanten bij de start van de samenwerking.
U vindt het als bijlage bij de terbeschikkingstellingsovereenkomst.

U bezorgt het arbeidsreglement van uw onderneming bij ondertekening van de terbeschikkingstellingsovereenkomst aan het OCMW. Ook dat reglement wordt toegevoegd aan de terbeschikkingstellingsovereenkomst.

Wijzigingen

Het OCMW behoudt het recht om eenzijdig zijn Reglement Werkervaringsklanten aan te passen en communiceert elke wijziging onmiddellijk aan de werkervaringsplaats.

Elke wijziging in het arbeidsreglement van uw bedrijf geeft u zo snel mogelijk door aan de Werkgeverscel

Reglement Werkervaringsklanten

Delen