De voordelen van artikel 60, § 7

Een tewerkstelling artikel 60, § 7 heeft veel voordelen, voor u en de werkervaringsklant. We zetten ze op een rij.

Financiële voordelen

Een werkervaringstraject is financieel voordelig voor uw organisatie.
U betaalt (als tussenkomst in de loonkost) alleen het verschil tussen de brutoloonkost en de subsidies. Gemiddeld bedraagt dat rond 650 euro per maand voor een voltijdse tewerkstelling. De duur van het traject hangt af van de leeftijd van de klant.
Als privébedrijf heeft u soms ook recht op een opleidings- en omkaderingspremie  die bepaalde opleidings- en begeleidingskosten dekt. Die premie bedraagt voor een voltijdse tewerkstelling 250 euro per maand en dat voor maximaal 12 maanden.
 

Win-win

De werkervaringsklant doet werkervaring op, terwijl uw bedrijf zijn sociaal engagement toont en kan rekenen op begeleiding van de dienst Activering. Wij helpen de klant om zich te ontwikkelen tot een ervaren werkkracht. Zo kan hij ook na zijn werkervaringstraject een aanwinst zijn voor uw organisatie.

Bovendien kan de dienst Activering u informeren over de bestaande tewerkstellingsmaatregelen waarvoor de kandidaat na zijn werkervaringstraject in aanmerking komt.
 

Ons engagement

OCMW Antwerpen is de juridische werkgever van de werkervaringsklant en stelt hem volgens specifieke voorwaarden ter beschikking van uw organisatie.
Arbeidsongevallen en de loonadministratie blijven de verantwoordelijkheid van het OCMW. Het arbeidsreglement van uw bedrijf is van toepassing voor zover dit niet strijdig is met het Reglement Werkervaringsklanten van OCMW Antwerpen.
Elke werkervaringsplaats krijgt een deskundige werkervaring toegewezen.
Die deskundige:

  • begeleidt de klant inhoudelijk tijdens het hele traject
  • bereidt de klant voor op zijn werkervaringstraject via vooropleidingen
  • plant tijdens de tewerkstelling acties om de vaardigheden van de klant te versterken
  • volgt het verloop van de tewerkstelling op en komt regelmatig langs op de werkvloer
  • evalueert samen met iemand van uw organisatie het groeiproces van de klant

Delen