De samenwerkingsovereenkomst

We willen graag vlot met u samenwerken. Daarom maken we afspraken. Die staan in een samenwerkingsovereenkomst die u, de voorzitter en secretaris van OCMW Antwerpen ondertekenen.

Duur en omvang

Privé-werkgever

De overeenkomst geldt maar voor:

 • één werkervaringsklant
 • de duur van de werkervaring

Stelt u meer werkervaringsklanten tewerk?
Dan krijgt u voor elke klant een aparte samenwerkingsovereenkomst.

Non-profitorganisatie

Stelt u een werkervaringsklant tewerk bij een overheid of vzw?
Dan geldt de samenwerkingsovereenkomst voor:

 • een vast aantal werkervaringsklanten
 • een periode van drie jaar

Het aantal werkervaringsklanten aanpassen

Wil u meer werkervaringsklanten inzetten in uw bedrijf?
Vraag dan een uitbreiding aan voor een bestaande of nieuwe functie.

Hoe vraagt u een uitbreiding aan?

Mail uw aanvraag naar de Werkgeverscel.
Vermeld zeker deze info:

 • de coördinaten van uw bedrijf
 • de contactpersoon binnen uw bedrijf
 • de naam van de deskundige werkervaring
 • het aantal extra vacatures
 • over welke functie(s) het gaat
  Bestaat de functie al? Stuur dan het functieprofiel mee als bijlage.

Bestaat de functie al?

De Werkgeverscel bekijkt het huidige functieprofiel en stelt zich deze vragen:

 • Bevat het geschikte competenties?
 • Kan de werkervaringsklant zich ontplooien en voorbereiden op het normaal economisch circuit (NEC)?

Gaat het om een nieuw functieprofiel?

De Werkgeverscel bezorgt u deze sjablonen en vraagt u om die ingevuld terug te sturen:

 • het functieprofiel
 • het doorstroomengagement
 • het vormingsplan
 • de bedrijfsfiche
 • de werkpostfiche

Wat gebeurt er verder met uw aanvraag?

De Werkgeverscel:

1. evalueert de lopende samenwerking en bekijkt of uw bedrijf:

 • voldoende ondersteuning biedt
 • de bestaande vacatures op een goede manier invult
 • de afgesproken administratieve taken goed opneemt, zoals
 • de registratie van aan- en afwezigheden

2. kijkt de looptijd van de bestaande samenwerkingsovereenkomst na en maakt:

 • een toevoeging (addendum) aan als de overeenkomst nog een tijd geldig is
 • een nieuwe samenwerkingsovereenkomst op als die bijna vervalt

3. bekijkt de aanvraag kritisch. Daarbij vinden we het belangrijk dat onze werkervaringsklanten kunnen doorstromen naar een duurzame tewerkstelling.

Wil u minder vacatures voor een bepaald functie of kan u een bepaalde functie niet meer aanbieden?
Mail uw vraag naar de Werkgeverscel.
 

De samenwerkingsovereenkomst vernieuwen

 1. Een vijftal maanden voor het einde van de samenwerkingsovereenkomst contacteert het OCMW u om te onderhandelen over de afspraken.
 2. Het OCMW beoordeelt uw aanvraag op:
 • de inhoud
 • uw engagement om andere vacatures in te vullen
 • de situatie van de arbeidsmarkt

De samenwerking stopzetten

De samenwerking kan om verschillende redenen stoppen.

U vernieuwt de samenwerkingsovereenkomst niet

Ongeveer vijf maanden voor het einde van de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst contacteert de Werkgeverscel u. Jullie onderhandelen dan over het vernieuwen van de samenwerkingsovereenkomst en de afspraken.

Stad en OCMW beoordelen uw aanvraag opnieuw, op:

 • inhoud
 • uw engagement om andere vacatures in te vullen
 • de situatie van de arbeidsmarkt
   

U wil de samenwerking vroegtijdig stopzetten

U maakt een brief waarin u de reden(en) opneemt om de samenwerkingsovereenkomst vroegtijdig te stoppen.
Die brief ondertekent u en mailt u naar de Werkgeverscel.

Hou rekening met een opzegtermijn van drie maanden.

Stad en OCMW stoppen de samenwerking vroegtijdig

Stad en OCMW kunnen de samenwerking stoppen, als u de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst niet nakomt.

Contactgegevens

Adres: Tuinbouwstraat 8 - 2018 Antwerpen

Delen