Waarom artikel 60, § 7

Stad en OCMW Antwerpen dragen bij aan de maximale realisatie van de sociale grondrechten van de bewoners van de stad. Het activeren van klanten van de sociale centra via een duurzame job is dan ook topprioriteit.

Wettelijke opdracht

Stad en OCMW Antwerpen hebben een wettelijke opdracht: zorgen dat elke Antwerpenaar een menswaardig bestaan heeft.
Daarbij:

• moeten mensen met een leefloon ook zelf inspanningen doen
• moeten de middelen terechtkomen bij wie ze echt nodig heeft
 

Missie

Stad en OCMW Antwerpen dragen bij aan de maximale realisatie van de sociale grondrechten van de bewoners van de stad.
Werk of het recht op zinvolle activiteit is een van die grondrechten. Werk is bovendien een belangrijke hefboom om uit de armoede te geraken en te blijven.
In het beste geval is dat werk in het Normaal Economisch Circuit (NEC).
Het werkervaringstraject artikel 60, § 7 is daarvoor een prima springplank.
U als werkgever bent daarbij de geschikte partner.
 

Visie

Het activeren mensen met een leefloon via een duurzame job is een topprioriteit voor stad en OCMW Antwerpen. Niet iedereen is klaar om onmiddellijk in het normaal economisch circuit (NEC) te stappen. Vaak hebben mensen met een leefloon extra versterking nodig op het vlak van arbeidsattitude, taal, werkritme en vakkennis.
Het departement Activering en Sociale Innovatie begeleidt hen in dit groeiproces.
Sommige klanten volgen het best een opleiding.
Andere klanten hebben heel wat talenten maar missen relevante ervaring op de werkvloer. Zij hebben nood aan werkervaring en meestal ook aan vorming tijdens de werkervaring.
 

Sociale tewerkstelling in uw bedrijf?

Geeft u mensen die nog een duwtje in de rug nodig hebben graag een kans?
Dan is sociale tewerkstelling via artikel 60, § 7 vast en zeker een interessant aanwervingskanaal voor uw bedrijf. Het takenpakket is gericht op persoonlijke groei. Daardoor is de werkervaringsklant op het einde van het traject een ervaren medewerker. En wie weet wel onmisbaar voor uw organisatie.
Alle belangrijke informatie vindt u per thema op deze website. Lees zeker ook deze brochure.
 

Voor welke leefloonklanten is vrijwilligerswerk een goede optie?

Niet voor alle leefloonklanten is professionele activering meteen haalbaar.

Via vrijwilligerswerk kunnen klanten, die dat wensen, hun competenties versterken.
Het vrijwilligerswerk biedt hen tegelijkertijd ook een zinvolle bezigheid.
 

Meer info?

Vrijwilligerswerking OCMW Antwerpen
Servicepunt Vrijwilligers

Delen