Dienstvrijstellingen

De werkervaringsklant kan dienstvrijstelling krijgen om deel te nemen aan selecties, opleidingen, overleg van de vakbonden en borstvoedingspauzes.

Dienstvrijstelling is gelijkgesteld met betaalde werkuren. Bij een dienstvrijstelling krijgt de werkervaringsklant toestemming om tijdens zijn werkuren afwezig te zijn:

 • voor deelname aan selectieproeven
   
 • voor sollicitatieverlof
   
 • voor vergaderingen van vakbonden in de dienstlokalen, behalve wanneer de goede werking of de continuïteit van de dienst of de openbare veiligheid in het gedrang komt
   
 • voor vorming en opleiding tijdens de werkuren na overleg met de begeleider
   
 • voor borstvoedingspauzes, volgens de wettelijke bepalingen
   
 • als Stad Antwerpen, de dienst Activering of Personeelmanagement hem oproepen
   
 • als de arbeidsgeneesheer hem oproept voor een geneeskundig onderzoek 

Delen