De werkervaringsklant is onwettig afwezig

Is de werkervaringsklant onwettig afwezig (bijvoorbeeld: zonder wettig medisch attest)? Dan kan u de arbeidsovereenkomst verbreken om een dringende  reden (zie artikel 35).

Dit doet u

Is de werkervaringsklant onwettig afwezig?
Verwittig zo snel mogelijk de begeleider en registreer de onwettige afwezigheid in het tijdsregistratiesysteem.

Dit doet Activering

Info.werkervaringsklant verstuurt op vraag van de begeleider (in overleg met de werkplaats) een aangetekende brief op de derde dag van afwezigheid.
Activering brengt u en de begeleider daarvan op de hoogte via mail.
De begeleider ontvangt een kopie van de brief.

In de brief vraagt Activering de klant om binnen 5 kalenderdagen:

 • ofwel zijn werk te hervatten
 • ofwel ontslag te nemen
 • ofwel een medisch attest te bezorgen volgens de procedure
   

Dit doet de klant

De klant reageert

 • Wettigt de werkervaringsklant zijn afwezigheid?
  Of hervat hij het werk voor de vijfde kalenderdag?
  Verwittig dan meteen info.werkervaringsklant.
 • Reageert de werkervaringsklant, maar komt hij niet terug werken of bezorgt hij geen medisch attest?
  Dan stuurt info.werkervaringsklant een tweede brief.
  De klant krijgt een laatste kans om te reageren.

De klant reageert niet

Info.werkervaringsklant stuurt een tweede brief.
Na de dag van verzending houden we rekening met een termijn van drie werkdagen, waarbinnen de werkervaringsklant de brief kan ontvangen.

Als de werkervaringsklant op de vijfde werkdag

 • het werk niet hervat
  of
 • geen medisch attest bezorgt
  of
 • geen ontslagbrief bezorgt

en zijn schriftelijk verhaal niet bezorgt (hoorrecht) op de vijfde werkdag, agendeert info.werkervaringsklant het ontslagvoorstel bij de algemeen directeur.

Keurt de algemeen directeur het ontslag om dringende reden (artikel 35) goed? Dan eindigt de arbeidsovereenkomst.
 

Info.werkervaringsklant

 • stuurt een ontslagbrief naar de klant (ontslag om dringende reden)
 • brengt u met een mail op de hoogte van het ontslag en de datum van de laatste werkdag

De werkervaringsklant mag daarna zijn werk niet meer hervatten.

Bijvoorbeeld:

 • Op maandag verstuurt info.werkervaringsklant een tweede brief.
 • Vanaf dinsdag beginnen de drie werkdagen te tellen.
 • Ten laatste op donderdag ontvangt de klant de aangetekende zending.
 • Op vrijdag moet hij het werk hernemen of een medisch attest bezorgen of een ontslagbrief bezorgen.

​Doet hij een van die drie dingen niet? Dan brengen we het ontslag om dringende reden op zitting. 

 • Op maandag ten laatste moet hij zijn verhaal bezorgen (hoorrecht).

Delen