De werkervaringsklant is onwettig afwezig

AIs de werkervaringsklant onwettig afwezig is, kan de arbeidsovereenkomst verbroken worden om dringende reden (art.35).

Dit doet u

Is de werkervaringsklant onwettig afwezig?
Verwittig zo snel mogelijk de deskundige werkervaring en registreer de onwettige afwezigheid in het tijdsregistratiesysteem.

Dit doet Activering

De klantgerichte administratie verstuurt op vraag van de deskundige werkervaring (in overleg met de werkplaats) een aangetekende brief op de derde dag van afwezigheid.
Activering brengt u en de deskundige werkervaring daarvan met een mail op de hoogte.
De deskundige werkervaring ontvangt een kopie van de brief.

In de brief vraagt Activering de klant om binnen vijf kalenderdagen:

 • ofwel zijn werk te hervatten
 • ofwel ontslag te nemen
 • ofwel een medisch attest te bezorgen volgens de procedure

Dit doet de klant

De klant reageert

 • Wettigt de werkervaringsklant zijn afwezigheid?
  Of hervat hij het werk voor de vijfde kalenderdag?
  Verwittig dan meteen de klantgerichte administratie.
   
 • Reageert de werkervaringsklant, maar komt hij niet terug werken of bezorgt hij geen medisch attest?
  Dan stuurt de klantgerichte administratie een tweede brief.
  De klant krijgt een laatste kans om te reageren.

De klant reageert niet

De klantgerichte administratie stuurt een 2de brief.
Na de dag van verzending houden we rekening met een termijn van 3 werkdagen waarbinnen de werkervaringsklant de brief kan ontvangen.

Als de werkervaringsklant op de 4de werkdag

 • het werk niet hervat
  of
 • geen medisch attest bezorgt
  of
 • geen ontslagbrief bezorgt

verbreekt de klantgerichte administratie op de 5de dag (of op 1ste werkdag na een weekend) de arbeidsovereenkomst om dringende reden (art.35).

De klantgerichte administratie:

 • stuurt een ontslagbrief naar de klant (ontslag om dringende reden)
 • brengt u met een mail op de hoogte van het ontslag en de datum van de laatste werkdag

De werkervaringsklant mag daarna zijn werk niet meer hervatten.

Een voorbeeld:

 • op maandag verstuurt de klantgerichte administratie de 2de brief
 • vanaf dinsdag beginnen de 3 werkdagen te tellen
 • ten laatste op donderdag ontvangt de klant de aangetekende zending
 • op vrijdag moet hij het werk hervatten of een medische attest bezorgen of een ontslagbrief bezorgen ==> doet hij 1 van deze 3 zaken niet, dan is maandag zijn laatste werkdag

Delen