Sollicitatieverlof

De werkervaringsklant kan sollicitatieverlof opnemen:

1. om zich in te schrijven bij:

  • de VDAB
  • uitzendkantoren

2. voor sollicitatiegesprekken
3. voor andere gerelateerde activiteiten

Toestemming

De klant overlegt altijd eerst met u en de begeleider.
Gaan jullie akkoord met de afwezigheid? Dan krijgt de klant toestemming om op het afgesproken tijdstip sollicitatieverlof op te nemen.

Afwezigheid registeren

Na het sollicitatieverlof bezorgt de werkervaringsklant u de nodige bewijzen.
U registreert de afwezigheid op dezelfde manier als andere afwezigheden.

Delen