Omstandigheidsverlof bij huwelijk, overlijdens in de familie, ...

De werkervaringsklant heeft recht op omstandigheidsverlof bij huwelijken, overlijdens, staatsburgelijke verplichtingen en burgelijke opdrachten.

De werkervaringsklant heeft recht om van het werk afwezig te zijn met behoud van het normale loon in een aantal situaties (zie hieronder).
Om recht te hebben op het normale loon, moet de werkervaringsklant u:

 • vooraf verwittigen
 • zo snel mogelijk het bewijs overhandigen

Redenen en periodes van afwezigheid

Reden van de afwezigheid Duur van de afwezigheid
Het huwelijk van de werkervaringsklant 2 dagen
Het huwelijk van de werkervaringsklant zijn:

 • kind
 • kind van de echtgenoot / echtgenote
 • broer
 • zus
 • schoonbroer
 • schoonzus
 • vader
 • moeder
 • schoonvader
 • schoonmoeder
 • stiefvader
 • stiefmoeder
 • kleinkind van de werkervaringsklant
1 dag
De priesterwijding of intrede in het klooster van de werkervaringsklant zijn:

 • kind
 • kind van de echtgenoot / echtgenote
 • broer
 • zus
 • schoonbroer
 • schoonzus
1 dag
Het overlijden van de werkervaringsklant zijn:

 • kind
 • echtgenoot / echtgenote
 • moeder
 • vader
 • schoonvader
 • stiefvader
 • schoonmoeder
 • stiefmoeder
3 dagen
Het overlijden van de werkervaringsklant zijn:

 • broer
 • zus
 • schoonzus
 • schoonbroer
 • grootvader
 • grootmoeder
 • overgrootouder
 • kleinkind
 • achterkleinkind
 • schoonzoon of schoondochter die bij de werkervaringsklant inwoont
2 dagen
Het overlijden van een:

 • broer
 • zus
 • schoonzus
 • schoonbroer
 • grootvader
 • grootmoeder
 • overgrootouder
 • kleinkind
 • achterkleinkind
 • schoonzoon of schoondochter die niet bij de werkervaringsklant inwoont
1 dag
De plechtige communie van een kind van de werkervaringsklant of van zijn echtgenoot / echtgenote.

1 dag

Een feest van de vrijzinnige jeugd van een kind van de werkervaringsklant of van zijn echtgenoot / echtgenote. 1 dag
Bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter. De tijd die ervoor nodig is, met een maximum van 1 dag.
Deelname aan een jury.
Oproep om:

 • getuige te zijn voor de rechtbank
 • voor de arbeidsrechtbank te verschijnen
De tijd die ervoor nodig is, met een maximum van 5 dagen.
De taak van bijzitter in een hoofdbureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen. De tijd die ervoor nodig is.
De taak van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de federale, Vlaamse en Europese parlements-, provincieraads-, en gemeenteraadsverkiezingen. De tijd die ervoor nodig is, met een maximum van 5 dagen.
Geboorteverlof 10 dagen, op te nemen binnen de 4 maanden vanaf de gebeurtenis, waarvan:

 • 3 dagen die stad en OCMW betalen
 • 7 dagen die de mutualiteit betaalt als de werkervaringsklant voldoende rechten opbouwde      

De werkervaringsklant kan alleen omstandigheidsverlof nemen voor dagen waarop hij normaal gezien zou gewerkt hebben.

Denk eraan

 • Zijn de dagen omstandigheidsverlof vrij gekozen binnen een bepaalde periode?
  Dan beslist u over het moment van de opname, rekening houdend met de wensen van de werkervaringsklant en de werking van de dienst.
 • De toekenning en opname van omstandigheidsverlof voor de zes laatste redenen (bijeenkomst van een familieraad door de vrederechter tot en met geboorteverlof) gebeurt voor de hoogst nodige tijd.
 • Toekenning en opname van de andere vormen van omstandigheidsverlof gebeurt in volledige werkdagen volgens het werkrooster.

Delen