Hoe bereiden we uw werkervaringsklant voor?

Voor een werkervaringsklant bij u aan de slag gaat, bereiden stad en OCMW hem goed voor.

 1. De begeleidende maatschappelijk werker brengt in kaart welke competenties (Nederlands, technische, arbeidsattitude) de werkervaringsklant kan verbeteren.
   
 2. Vinden we een geschikte vacature voor de klant? Dan maakt de toeleider een afspraak voor een medisch onderzoek bij Medisch Toezicht.
   
 3. De klant krijgt een vooropleiding ‘Jobintro’. Tijdens die opleiding krijgt hij informatie over:
  - zijn werkervaringstraject, loonbrief en vakantie
  - wat hij moet doen bij een ziekte of arbeidsongeval
  - de Nederlandse taal
   
 4. Daarna ondertekent de klant zijn contract om zijn werkervaringstraject bij uw bedrijf te starten.

Delen