Arbeidsongeval: melding en procedure

Hoe verloopt de melding en procedure bij een arbeidsongeval.

Een arbeidsongeval:

 • gebeurt tijdens het werk
 • veroorzaakt  een lichamelijk letsel
 • is het gevolg van een plotselinge en uitwendige gebeurtenis

Is er aan die drie voorwaarden tegelijk voldaan? Dan spreken we van een arbeidsongeval.

Een arbeidsongeval kan ook gebeuren onderweg van of naar het werk. Dan spreken we van een arbeidswegongeval. Dat ongeval doet zich voor:

 • op het normale arbeidstraject
 • kort voor of na het werk
   

Melding

1. De werkervaringsklant meldt het arbeidsongeval onmiddellijk aan u.
2. U meldt het arbeidsongeval bij Info+ (0800 62128 of 03 338 13 00).
3. Na het doktersbezoek:

 • laat de werkervaringsklant u de duur van de afwezigheid weten
 • meldt u de duur van de afwezigheid aan Info+

4. Op basis van het verhaal maakt Info+ een situatieschets.
5. De werkervaringsklant of zijn verantwoordelijke krijgen die situatieschets in de mailbox. Ze lezen de situatieschets goed na en u laat Info+ weten dat jullie de documenten gelezen en goedgekeurd hebben.
6. Op basis van de situatieschets gebeurt de aangifte van het arbeidsongeval bij Ethias.
7. Gaat het over een ernstig of zeer ernstig arbeidsongeval waarbij werkervaringsklanten betrokken zijn? Contacteer dan onmiddellijk de Gemeenschappelijke Preventiedienst (GPD).
8. Alleen als de datum van de werkhervatting afwijkt van die op het medisch attest, dan meldt de werkervaringsklant de werkhervatting bij Info+.

Contactgegevens

GPD / Arbeidsveiligheid
Luitenant Lippenslaan 59 - 2140 Borgerhout

Tel1. 03 270 88 49
Tel2. 03 270 88 29
Tel3. 03 270 88 01

Openingsuren: alle werkdagen van 9 tot 16 uur.
E-mail: GPD_arbeidsveiligheid@antwerpen.be
 

Documenten

Geef het geneeskundig getuigschrift model B mee aan de werkervaringsklant.
Hij laat het geneeskundig getuigschrift model B invullen door de behandelend geneesheer.
Op het geneeskundig getuigschrift model B moet u altijd een letsel vermelden.
De verzekeraar aanvaardt geen geneeskundig getuigschrift model B zonder vermelding van de aandoening.

De verantwoordelijke of de werkervaringsklant stuurt het geneeskundige getuigschrift model B naar arbeidsongeval@antwerpen.be.
 

Arbeidsongeschiktheid

Is de werkervaringsklant arbeidsongeschikt? Dan moet hij aan de behandelende geneesheer een medisch attest (doktersbriefje) vragen. De werkervaringsklant bezorgt dat medisch getuigschrift ten laatste de volgende werkdag aan Infoplus@antwerpen.be
Bij verlenging van de arbeidsongeschiktheid verwittigt de werkervaringsklant onmiddellijk zijn verantwoordelijke en Info+. Een nieuwe aangifte arbeidsongeval is niet nodig. Een nieuw medisch getuigschrift wel.
 

Onkosten

De werkervaringsklant houdt alle gemaakte kosten en bewijsstukken goed bij.
Is het arbeidsongeval erkend? Dan betaalt Ethias de rekeningen voor de werkervaringsklant.  Hij mag bij Ethias verwijzen naar het polisnummer 06061201. 

De werkervaringsklant kan gemaakte kosten altijd recupereren bij de mutualiteit in afwachting van een beslissing. Hij moet wel altijd expliciet vermelden dat het om een arbeidsongeval ging.
Betaalde remgelden kan de klant later bezorgen aan de verzekeraar.

Nadat de situatieschets van Info+ gelezen en goedgekeurd is, stuurt Ethias een brief die meldt of het arbeidsongeval is erkend. Daarin staan verdere richtlijnen over hoe de werkervaringsklant de kosten en rekeningen kan binnenbrengen.
Bij verzorging in een ziekenhuis vermeldt de werkervaringsklant bij de inschrijving uitdrukkelijk dat:

 • het om een arbeidsongeval gaat
 • hij personeelslid is van OCMW Antwerpen

Het ziekenhuis kan de rekening dan direct overmaken aan de verzekeraar zodat de werkervaringsklant de kosten niet hoeft voor te schieten.

Na het ongeval

Een tijdje nadat de werkervaringsklant een arbeidsongeval had, vraagt de verzekeraar of de FOD Medex aan de werkervaringsklant of hij genezen is.

Reageert de werkervaringsklant niet of te laat op hun vraag, dan beschouwen zij hem als volledig genezen. Die beslissing kan financiële gevolgen hebben voor de werkervaringsklant.

Contactgegevens

Personeelsmanagement : Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 13 00

Bereikbaar:

 • van maandag tot en met vrijdag van 6.30 tot 19 uur
 • zaterdag en brugdagen van 6.30 tot 14 uur
 • zondag en feestdagen: gesloten, behalve op 2 januari, 11 juli, 26 en 31 december.
   
 • ...
Adres:: Luitenant Lippenslaan 59 ( - 2140 Borgerhout
Tel: 
03 223 57 01

Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 8 tot 16 uur

Delen