Hoe meldt een werkervaringsklant zich ziek?

Hoe gebeurt de ziektemelding bij tewerkstelling via artikel 60 § 7?

Melding bij Info+

1. Voor het begin van zijn werktijd
    meldt de werkervaringsklant zich ziek bij Info+:
    • tel. 0800 62 128 (gratis)
      of
    • tel. 03 338 13 00 (normaal tarief)

   Hij geeft bij zijn ziektemelding altijd deze gegevens:
   • naam en rijksregisternummer
   • vermoedelijke duur van de afwezigheid
   • eventueel verblijfsadres

   Info+ registreert de ziekte.

2.  Na het doktersbezoek
     belt de werkervaringsklant weer naar Info+ om de duur van de afwezigheid te melden.

3.  Bij verlenging van de afwezigheid
     doet de werkervaringsklant hetzelfde.

Ziek in het weekend?

Wordt de werkervaringsklant ziek op een zaterdag of zondag als hij moet werken?

1. Voor het begin van zijn werktijd

meldt de werkervaringsklant zich ziek bij Info+:

  • tel. 0800 62 128 (gratis)
    of
  • tel. 03 338 13 00 (normaal tarief)

2. Hij krijgt dit automatisch bericht te horen: ‘Ben je artikel 60-medewerker en wil je je ziek melden? Bel dan naar je baas.’

De werkervaringsklant laat u onmiddellijk weten dat hij ziek is.

3. Op maandag contacteert Info+ de werkervaringsklant en doet op dat moment de correcte registraties in Mijn Tijden

Informeer altijd de werkervaringsklanten over wie ze in het weekend kunnen contacteren.

Ziek naar huis?

Is de werkervaringsklant aan het werk en gaat hij ziek naar huis?

Dan moet hij:

  • direct melden bij Info+ (tel. 0800 62 128 of 03 338 13 00) 
    dat hij ziek naar huis vertrekt (met vermelding van het tijdstip)

  • minstens voor die dag een medisch attest van werkonbekwaamheid mailen naar infoplus@antwerpen.be

Geldt het medisch attest (doktersbriefje) alleen voor die dag en duurt de afwezigheid langer?

Dan moet hij hetzelfde doen als bij een eerste ziektemelding.
(de eerste dag van de ziekteperiode = de dag na de dag dat de werkervaringsklant ziek naar huis ging)

 

Het medisch attest: hoe bezorgen?

De werkervaringsklant:

   • vraagt een medisch attest van werkonbekwaamheid (doktersbriefje) aan zijn huisarts
   • mailt het attest naar infoplus@antwerpen.be, ten laatste op de volgende werkdag

Kan de werkervaringsklant daarvoor geen smartphone of ander toestel gebruiken?

Alleen dan stuurt hij het medisch attest (doktersbriefje) met de post naar Info+:

stad Antwerpen
ter attentie van Info+
Grote Markt 1
2000 Antwerpen

Bezorgt de werkervaringsklant het medisch attest (doktersbriefje) niet tijdig aan Info+?

Dan kan de afwezigheid onwettig zijn, met looninhouding als gevolg.

 

Terugmelding van ziekte

De werkervaringsklant meldt zich terug bij u op de dag dat hij terugkeert.

 

Verlenging van ziekte

Is de werkervaringsklant langer ziek dan de periode op het medisch attest?

Dan moet hetzelfde gebeuren als bij een eerste ziektemelding.

Komt de klant (gepland) weer werken na een afwezigheid van meer dan vier weken?

Dan maakt u, de deskundige werkervaring of de werkervaringsklant zelf een afspraak bij de dienst Medisch Toezicht.

Contactgegevens Medisch Toezicht

medischtoezicht@antwerpen.be
tel. 03 338 25 88

De dokter van Medisch Toezicht beslist of de werkervaringsklant weer mag werken.
De werkervaringsklant krijgt die beslissing op papier mee.
Dat papier geeft hij af aan u. 
 

Werkhervatting: wanneer melden?

De klant moet een werkhervatting alleen melden
als de datum van de werkhervatting afwijkt van die op het medisch attest (doktersbriefje).
 

Melding van ziekteherval

Wat als de werkervaringsklant binnen 14 dagen na zijn werkhervatting weer ziek is?

Dat beschouwen we als een aaneensluitende periode voor gewaarborgd loon en ziektevergoeding. Behalve als de arts een andere medische aandoening kan aantonen (bijvoorbeeld via het medisch attest).

Bij elke periode van herval vraagt de werkervaringsklant zijn ziekte-uitkering weer aan bij de mutualiteit via het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (het ‘vertrouwelijk formulier’).

Contactgegevens

Personeelsmanagement : Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 13 00

 

Op weekdagen telefonisch en digitaal bereikbaar van 6.30 tot 17 uur.
 

In het weekend en op brugdagen alleen digitaal bereikbaar via een mail naar infoplus@antwerpen.be of via...

Delen