Hoeveel bedraagt de ziektevergoeding?

Bij afwezigheid door ziekte geldt de wetgeving over het gewaarborgd loon.

Ziekte tijdens de eerste maand van de arbeidsovereenkomst

Wordt de werkervaringsklant ziek tijdens de eerste maand van zijn arbeidsovereenkomst?
Dan vergoedt Stad Antwerpen hem daar niet voor. 
 

Na de eerste maand ziekte: regeling voor arbeiders

Vanaf de tweede maand ziekte geldt de regeling van het gewaarborgd loon.

Eerste 7 dagen 100 %
8ste tot en met 14de dag 86,93 %
15de tot en met 30ste dag 26,93 %

 

Na de eerste maand ziekte: regeling voor bedienden

Tijdens de eerste 30 dagen ziekte ontvangt de werkervaringsklant het gewaarborgd loon (100 %).
 

Wat geldt voor arbeiders en bedienden

 • Vanaf 1 januari 2014 is er geen carensdag meer. De werkervaringsklant ontvangt vanaf de eerste dag ziekte gewaarborgd loon.
   
 • De onvolledige of onderbroken arbeidsdag beschouwen we niet als de eerste dag van de periode van gewaarborgd loon, maar als een gewerkte dag.
  De periode van 30 dagen gewaarborgd loon voor arbeiders en bedienden start nooit vanaf de onderbroken arbeidsdag, wel vanaf de volgende dag.
   
 • Werkervaringsklanten hebben het eerste jaar van hun werkervaringstraject meestal geen recht op een vergoeding van de mutualiteit. Daarvoor moet de werkervaringsklant een wachttijd van een jaar doorlopen hebben. Bovendien moet hij binnen een referteperiode genoeg arbeidsdagen en arbeidsinkomen bewijzen.
   
 • Is het maandelijkse inkomen van de werkervaringsklant lager dan de leefloonnorm? Dan kan de werkervaringsklant via de begeleider een financiële tussenkomst bij een sociaal centrum aanvragen.
   
 • De werkervaringsklant vraagt zijn ziekte-uitkering bij de mutualiteit aan via het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (het ‘vertrouwelijke formulier’).
  Dat getuigschrift van arbeidsongeschiktheid vraagt hij bij zijn mutualiteit.
   
 • De behandelende arts vult het getuigschrift in. 
  Hij moet altijd de diagnose of de symptomen van de arbeidsongeschiktheid vermelden.
  Hij vermeldt de begin- en einddatum van de arbeidsongeschiktheid.
   
 • De werkervaringsklant stuurt bij een verlenging een nieuw getuigschrift op.
   
 • De aangifte van arbeidsongeschiktheid moet voor arbeiders binnen 14 kalenderdagen gebeuren en voor bedienden binnen 28 kalenderdagen.
  De werkervaringsklant verstuurt de aangifte per post aan de adviserende geneesheer van de mutualiteit.

  Bij erkenning van de arbeidsongeschiktheid ontvangen de werkervaringsklant en Stad Antwerpen (personeelsadministratie) inlichtingenformulieren om in te vullen.
  De personeelsadministratie vult het bewijs in na de werkhervatting.

Contactgegevens

Tel: 
03 338 13 00 of 0800 62 128

 

Weekdagen: 

Telefonisch en digitaal bereikbaar van 6.30 tot 17 uur.

Delen