Kermisstandplaats aanvragen

Wil u een kraam of attractie uitbaten op een Antwerpse kermis, vraag dan een standplaats aan bij stad Antwerpen.

Nieuws

Update maatregelen kermissen

De Vlaamse regering besliste dat er vanaf 29 oktober 2020 geen kermissen mogen plaatsvinden. Alle lopende kermissen worden geannuleerd. Zodra er weer kermissen worden toegelaten, brengen we u hiervan op de hoogte.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en ontvang als kermisuitbater op een snelle en eenvoudige manier nieuws en informatie over nieuwe kermissen en vrije standplaatsen in stad Antwerpen. Het Bedrijvenloket informeert enkel digitaal.

Geef uw e-mailadres door aan het Bedrijvenloket

Overzicht kermissen, kermisplannen en vrije standplaatsen

Een overzicht van alle kermissen in de stad Antwerpen en de kermisplannen vindt u hier.

Hoe een standplaats aanvragen?

Standplaatsen kunnen worden toegewezen als abonnement of voor de duur van de kermis. Dit wordt steeds in de vacature vermeld. Een aanvraag voor een nieuwe standplaats is definitief en kan niet gewijzigd worden. Inschrijven kan via het eformulier, enkel wanneer er vrije vacatures zijn.

Voor uw aanvraag hebt u nodig:

 • machtiging kermisactiviteiten als werkgever of machtiging ambulante activiteiten;
 • jaarlijkse verzekeringsattesten van de makelaar of verzekeringspolis betreffende burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s;
 • jaarlijks keuringsattest van snelblussers;
 • jaarlijks keuringsattest van de elektrische installatie;
 • foto‘s, beschrijving van de aard, afmetingen en eventueel opstellingsplan van de instelling(en), woonwagen(s), caravan(s), generator, koelcel(len), voorraadwagen(s) enz;
 • risico-analyse type A of B (indien van toepassing);
 • attest periodiek nazicht (3 jaar voor type A en 10 jaar voor type B) (indien van toepassing);
 • jaarlijks keuringsattest van eventuele generatoren (indien van toepassing);
 • bij onduidelijkheid of betwisting, het schriftelijk bewijs waaruit het rechtmatig gebruik van de instelling tijdens de kermisperiode blijkt, namelijk aankoopdocumenten of een notarieel geregistreerde huur- of leasingakte (indien van toepassing);
 • referentielijst nuttige kermiservaring (indien van toepassing).

Hoe een standplaats wijzigen?

1. Wijziging bestaand abonnement

Beschikt u over een abonnementsplaats? Dan kan u een wijziging aanvragen. Een aanvraag voor een wijziging  is definitief en kan niet gewijzigd worden. Dien de aanvraag in ten minste 4 maanden voor de gewenste startdatum.

Wijzig uw bestaand abonnement

2. Melding afwezigheid

Voor een afwezigheid wegens ziekte, overmacht of een gelijktijdige standplaats op een andere kermis moet u een digitale melding doen:

 • Bezorg uw melding aan het Bedrijvenloket via onderstaand e-formulier:
  • bij ziekte en overmacht doet u dit onmiddellijk;
  • bij een gelijktijdige standplaats op een andere kermis moet dit 3 maanden voor de begindatum van de kermis doorgegeven worden.
 • Voor een digitale aanvraag geldt de datum van indiening. Laattijdig bezorgde aanvragen worden niet behandeld. 
 • Voeg bij uw aanvraag de bewijsstukken die de afwezigheid aantonen, en de machtiging kermisactiviteiten toe.

Meld uw afwezigheid

3. Overdracht abonnement

Bij stopzetting van een attractie kan de abonnementhouder de standplaats overdragen. Bij overlijden van de abonnementhouder kunnen zijn rechthebbenden zijn standplaats overlaten.  Bezorg de gegevens van beide partijen.

Een aanvraag voor een overdracht  is definitief en kan niet gewijzigd worden. 

Vraag een overdracht abonnement aan

4. Opzeg abonnement

De houder van een abonnement kan van het abonnement afstand doen:

 • mits een opzegtermijn van ten minste drie maanden;
 • indien hij definitief ongeschikt is om de activiteit uit te oefenen omwille van ziekte of overmacht. De opzegging gaat in bij de bekendmaking van de ongeschiktheid. De opzeg kan enkel ingaan vóór de start van een kermis;
 • bij overlijden van de abonnementhouder. De rechthebbenden kunnen zonder vooropzeg afstand doen van het abonnement.

Voeg bij uw aanvraag de bewijsstukken die de ongeschiktheid aantonen en de machtiging kermisactiviteiten toe.

Een aanvraag voor een opzegging is definitief en kan niet gewijzigd worden.

Zeg uw abonnement op

Tarief

Voor een standplaats betaalt u standgeld en eventueel een elektriciteitsbijdrage. In het retributiereglement (.pdf) vindt u alle prijzen. Het standgeld is afhankelijk van de grootte van uw standplaats, de foor en de periode.

Ontvangt u de facturen liever digitaal? Dat kan. Neem deze pagina door en meld u aan op deze website.

Indienen jaarlijkse keuringsdocumenten

Jaarlijks moet u de keurings- en verzekeringsdocumenten bezorgen aan het Bedrijvenloket, telkens vóór 25 maart, en zeker vóór uw deelname aan een Antwerpse kermis.

Dien uw keurings- en verzekeringsdocumenten in

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 66 88

Bereikbaar
Via mail: doorlopend
Via telefoon: elke werkdag van 9 tot 12 uur
Aan het loket: wegens de maatregelen rond het coronavirus is het niet mogelijk om een afspraak te maken en het loket te bezoeken.

Delen

Sectoren

Thema's