Kermisstandplaats aanvragen

Wil u een kraam of attractie uitbaten op een Antwerpse kermis, vraag dan een standplaats aan bij stad Antwerpen.

Nieuws


Overzicht kermissen, kermisplannen en vrije standplaatsen

Een overzicht van alle kermissen in stad Antwerpen en de kermisplannen vindt u hier. Er zijn momenteel geen vrije standplaatsen.

Hoe een standplaats aanvragen?

Standplaatsen kunnen worden toegewezen als abonnement of voor de duur van de kermis. Dit wordt steeds in de vacature vermeld. Een aanvraag voor een nieuwe standplaats is definitief en kan niet gewijzigd worden. Inschrijven kan via het eformulier, enkel wanneer er vrije vacatures zijn.

Voor uw aanvraag hebt u nodig:

  • machtiging kermisactiviteiten als werkgever of machtiging ambulante activiteiten;
  • jaarlijkse verzekeringsattesten van de makelaar of verzekeringspolis betreffende burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s;
  • jaarlijks keuringsattest van snelblussers;
  • jaarlijks keuringsattest van de elektrische installatie;
  • foto‘s, beschrijving van de aard, afmetingen en eventueel opstellingsplan van de instelling(en), woonwagen(s), caravan(s), generator, koelcel(len), voorraadwagen(s) enz;
  • risico-analyse type A of B (indien van toepassing);
  • attest periodiek nazicht (3 jaar voor type A en 10 jaar voor type B) (indien van toepassing);
  • jaarlijks keuringsattest van eventuele generatoren (indien van toepassing);
  • bij onduidelijkheid of betwisting, het schriftelijk bewijs waaruit het rechtmatig gebruik van de instelling tijdens de kermisperiode blijkt, namelijk aankoopdocumenten of een notarieel geregistreerde huur- of leasingakte (indien van toepassing);
  • referentielijst nuttige kermiservaring (indien van toepassing).

Hoe een standplaats wijzigen?
Tarief

Voor een standplaats betaalt u standgeld en eventueel een elektriciteitsbijdrage. In het retributiereglement (.pdf) vindt u alle prijzen. Het standgeld is afhankelijk van de grootte van uw standplaats, de foor en de periode.

Ontvangt u de facturen liever digitaal? Dat kan. Neem deze pagina door en meld u aan op deze website.

Indienen jaarlijkse keuringsdocumenten

Jaarlijks moet u de keurings- en verzekeringsdocumenten bezorgen aan stad Antwerpen, telkens vóór 25 maart, en zeker vóór uw deelname aan een Antwerpse kermis.

Dien uw keurings- en verzekeringsdocumenten in

Contactgegevens

Tel: 
03 338 66 88

Via telefoon: elke werkdag van 9 tot 12 uur

 

Delen

Sectoren

Thema's