Kermisstandplaats aanvragen

Wil u een kraam of attractie uitbaten op een Antwerpse kermis, vraag dan een standplaats aan bij stad Antwerpen.

Overzicht kermissen en vrije standplaatsen

Een overzicht van alle kermissen in stad Antwerpen vindt u hier. Er zijn momenteel geen vrije standplaatsen.

Sinksenfoor 2022

Nieuw! De Sinksenfoor editie 2022 gaat door van zaterdag 4 juni 2022 tot en met zondag 10 juli 2022! Klik hier voor het foorplan, de deelnemerslijst, de informatie over de personeelsdag stad Antwerpen en de nieuwsbrief over de organisatie.

Hoe een standplaats aanvragen?

Standplaatsen kunnen worden toegewezen als abonnement of voor de duur van de kermis. Dit wordt steeds in de vacature vermeld. Een aanvraag voor een nieuwe standplaats is definitief en kan niet gewijzigd worden. Inschrijven kan via het eformulier, enkel wanneer er vrije vacatures zijn.

Voor uw aanvraag hebt u nodig:

  • machtiging kermisactiviteiten als werkgever of machtiging ambulante activiteiten;
  • jaarlijkse verzekeringsattesten van de makelaar of verzekeringspolis betreffende burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s;
  • jaarlijks keuringsattest van snelblussers;
  • jaarlijks keuringsattest van de elektrische installatie;
  • foto‘s, beschrijving van de aard, afmetingen en eventueel opstellingsplan van de instelling(en), woonwagen(s), caravan(s), generator, koelcel(len), voorraadwagen(s) enz;
  • risico-analyse type A of B (indien van toepassing);
  • attest periodiek nazicht (3 jaar voor type A en 10 jaar voor type B) (indien van toepassing);
  • jaarlijks keuringsattest van eventuele generatoren (indien van toepassing);
  • bij onduidelijkheid of betwisting, het schriftelijk bewijs waaruit het rechtmatig gebruik van de instelling tijdens de kermisperiode blijkt, namelijk aankoopdocumenten of een notarieel geregistreerde huur- of leasingakte (indien van toepassing);
  • referentielijst nuttige kermiservaring (indien van toepassing).

Hoe een standplaats wijzigen?
Tarief

Voor een standplaats betaalt u standgeld en eventueel een elektriciteitsbijdrage. In het retributiereglement (.pdf) vindt u alle prijzen. Het standgeld is afhankelijk van de grootte van uw standplaats, de foor en de periode.

Ontvangt u de facturen liever digitaal? Dat kan. Neem deze pagina door en meld u aan op deze website.

Indienen jaarlijkse keuringsdocumenten

Jaarlijks moet u de keurings- en verzekeringsdocumenten bezorgen aan stad Antwerpen, telkens vóór 25 maart, en zeker vóór uw deelname aan een Antwerpse kermis.

Dien uw keurings- en verzekeringsdocumenten in

Wens je iets te melden of heb je vragen over je persoonlijk dossier? Stuur dan een e-mail naar ons nieuw mailadres: markten.foren@antwerpen.be.

Delen

Sectoren

Thema's