Verkopen op de openbare markt

Wil je op een openbare markt in de stad Antwerpen staan of sta je er al en wil je meer weten over het marktabonnement en de gang van zaken op de openbare markt? Dan vind je hier alvast meer informatie.

Nieuws

Overzicht openbare markten in Antwerpen en marktplannen

Dagelijks vinden er verschillende markten plaats in stad Antwerpen. In het overzicht openbare markten vind je een lijst van de openbare markten en de bijhorende marktplannen.

Op wettelijke feestdagen worden de openbare markten niet georganiseerd. Uitzondering hierop zijn de zaterdag- en zondagmarkt van de Oudevaartplaats en omgeving.

Marktabonnement

Met een marktabonnement krijg je een vaste standplaats op de openbare markt en ben je altijd zeker van een plaats. Een volledige beschrijving van de procedure en termijnen, vind je in het marktreglement.


Losse standplaats

Vanaf februari 2021 start de stad met een tijdelijke digitale loting voor losse handelaars. Met deze tijdelijke digitale loting kunnen losse handelaars maandelijks deelnemen aan een loting. De digitale loting wordt ingevoerd voor een beperkt aantal markten, maar kan op termijn verder uitgerold worden. Momenteel reserveren we een aantal losse standplaatsen op volgende markten:

  • Vrijdagmarkt Sint-Jansplein
  • Zaterdagmarkt Oudevaartplaats en omgeving (enkel standplaatsen zonder elektriciteit)
  • Zondagmarkt Oudevaartplaats en omgeving
Tarieven en facturatie

Alle tarieven vind je overzichtelijk terug in het retributiereglement. Als abonnementhouder betaal je 2 keer per jaar abonnementsgeld, je krijgt hiervoor een factuur. Je kan ook een elektriciteitsabonnement afsluiten, waardoor je voor je elektriciteitsaansluiting een aanzienlijke korting krijgt. Ontvang je de facturen liever digitaal? Dat kan. Neem deze pagina door en meld je aan op deze website.

Er is geen prijsstijging, maar vanaf de volgende facturatieperiode kan je factuur hoger of lager liggen dan voordien. Dit kan het gevolg zijn van wijzigingen in je abonnement tijdens de vorige abonnementsperiode, bijvoorbeeld door een uitbreiding of inkrimping van de standplaats of een overdracht. Deze wijzigingen worden onmiddellijk verrekend in je nieuwe factuur.

Wijziging gegevens onderneming

Je e-mailadres of een wijziging in je bestaande onderneming (telefoonnummer en/ of adresgegevens) geef je door via e-mail aan het Bedrijvenloket. 

Schenken van alcoholische dranken op de markt

Wens je als markthandelaar alcoholische dranken te serveren, dan heb je een drankvergunning reizende drankslijterij nodig. Deze kan je aanvragen via het elektronisch formulier op deze webpagina.

Veiligheid op de markt

Op de openbare markten in Antwerpen komen heel wat bezoekers en ondernemers samen. Ben je markthandelaar en gebruik je installaties op gas of elektriciteit? Wees je dan bewust van de veiligheidsrisico’s.

In deze folder vind je de vereisten waaraan je standplaats minimaal moet voldoen.

Bijzondere markten en marktstandplaatsen
Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 66 88

Bereikbaar
Via mail: doorlopend
Via telefoon: elke werkdag van 9 tot 12 uur
Aan het loket: wegens de maatregelen rond het coronavirus is het niet mogelijk om een afspraak te maken en het loket te bezoeken.
 

Delen

Sectoren

Thema's