Marktstandplaats aanvragen voor goede doelen

Wil uw vereniging of school occasioneel een standplaats op een openbare markt voor een niet-commerciële verkoop ten voordele van een goed doel? Dan heeft u een toelating van de burgemeester nodig.

Voor welke markten kan ik een aanvraag doen?

  • In de winterperiode (van 1 oktober tot 31 maart) kan u een aanvraag doen voor alle markten.
  • In de zomerperiode (van 1 april tot 30 september) kan u geen aanvraag doen voor deze markten:
    • zaterdag- en zondagsmarkt op de Oudevaartplaats en omgeving
    • woensdagmarkt op het Sint-Jansplein
  • Een organisatie kan maximum 2 keer per jaar een toelating aanvragen en slechts 1 keer voor eenzelfde markt.

Hoe een standplaats voor een niet-commerciële verkoop aanvragen?

Vraag minstens 14 kalenderdagen vooraf een toelating van de burgemeester. Als uw aanvraagdossier onvolledig is, heeft u maximaal 7 kalenderdagen om het te vervolledigen.

Vraag een toelating niet-commerciële verkoop aan

Hoe verder met uw aanvraag?

Per marktdag en marktplaats wordt maximaal 1 vereniging voor een niet-commerciële verkoop toegelaten. Zijn er meerdere aanvragen voor eenzelfde marktdag en marktplaats? Dan wijst de stad de plaats toe aan de organisatie die als eerste een aanvraag indiende.
Als uw aanvraag goedgekeurd wordt, dan ontvangt u een toelating van de burgemeester voor de aangevraagde marktdag en marktplaats. Deze toelating moet u op de markt voorleggen aan de marktleider.

Uw aanvraag kan geweigerd worden bij een drukke bezetting op de markt, bij twijfel over het doel van de niet-commerciële verkoop, bij bedreiging van de openbare rust en veiligheid of om een andere gemotiveerde reden.

De stad kan achteraf bewijsstukken opvragen over wat u met de opbrengst uit de verkoop hebt gerealiseerd.
 

Voorwaarden

  • Zorg dat u ten laatste een kwartier na de aanvang van de markt aanwezig bent op het marktterrein, zodat de marktleider u een standplaats kan toewijzen.
  • U mag om veiligheidsredenen geen gebruik maken van een gasinstallatie.
  • U moet een geldig keuringsattest kunnen voorleggen voor alle gebruikte elektrische installaties.

Wens je iets te melden of heb je vragen over je persoonlijk dossier? Stuur dan een e-mail naar ons nieuw mailadres: markten.foren@antwerpen.be.

Documenten

Delen

Thema's