Evenemententerras aanvragen

Wil je een evenement met een eigen programma organiseren op een vergund terras? Dit kan als je voldoet aan alle voorwaarden.

Verkorte aanvraag

Wil je een eenvoudig/kleinschalig evenement organiseren op je horecaterras?

  • Je plaatst enkel een tapinstallatie, toestel om voeding te bereiden, televisie of tent.
  • Een korte aanvraag is mogelijk als je voldoet aan volgende voorwaarden. Alles wat je extra wil plaatsen (vb. een tapwagen, foodtruck, muziekinstallatie) loopt via een volledige aanvraag.
  • Dit betreft een meldingsplicht (cfr. Evenementenkader VI, 1.1 Meldingsplicht aan de Burgemeester)

Dien een verkorte aanvraag in

Volledige aanvraag

Wil je meer dan alleen een tapinstallatie, voedingsinstallatie, tent of televisietoestel te plaatsen om het evenement op je terras feestelijk te ondersteunen? Of kom je niet in aanmerking voor de korte aanvraag?

Dan moet je een volledige aanvraag indienen via het evenementenloket. Je evenement zal altijd het open karakter van het horecaterras moeten bewaren en je moet ervoor zorgen dat de openbare orde en veiligheid niet in het gedrang komt.

Zorg dat uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden.

Dien een volledige aanvraag in via een evenemententoelating

Contactgegevens

Delen