Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Als u een kleinhandelszaak wil uitbaten in stad Antwerpen met een nettohandelsoppervlakte groter dan 400 m², dan heeft u een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten nodig. 

Nieuws

Vanaf 1 augustus 2018 zijn kleinhandelszaken met een nettohandelsoppervlakte groter dan 400 m² verplicht om een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten aan te vragen via het omgevingsloket. De vroegere procedures van de wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen van 13 augustus 2004 werden hierbij vervangen door het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid.

Wanneer is de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten nodig?

Voorbeelden van detailhandelszaken zijn: supermarkten, autogarages met showroom, tuincentra, kledingzaken, doe-het-zelfzaken.

Als uw kleinhandelszaak een nettohandelsoppervlakte heeft groter dan 400 m², dan heeft u een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten nodig voor:

  • een nieuwe handelszaak.
  • een (nieuw) handelsgeheel.
  • de uitbreiding van de netto handelsoppervlakte van een bestaande handelszaak of handelsgeheel.
  • een belangrijke wijziging van de aard van de handelsactiviteit in een gebouw dat voordien al werd gebruikt voor handelsdoeleinden.

Ongeacht of de oppervlakte van de kleinhandelsactiviteit meer of minder dan 400m² bedraagt, informeer ook zeker of een omgevingsvergunning voor milieu en/of stedenbouwkundige handelingen nodig is.

Uitgebreide informatie over de vergunning leest u op de website van het omgevingsloket.

Hoe aanvragen?

Voor al uw aanvragen waarbij u naast kleinhandelsactiviteiten ook bijkomende activiteiten (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten, …) aanvraagt, dient u uw aanvraag digitaal in via het omgevingsloket.

Voor aanvragen van enkel een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten dient u ook onderstaande formulieren mee op te nemen bij uw digitale aanvraag:

  • BO1_Word
  • Bijlage A1 situeringsplan
  • Bijlage E1 effecten op mobiliteit
  • Bijlage E1bis mobiliteitsstudie (vanaf een brutovloeroppervlakte van 15.000 m² of bij de aanleg van ten minste 200 parkeerplaatsen)
  • Bijlage E1ter mobiliteitstoets detailhandel
  • Bijlage W1 toelichtingsdocument kleinhandel

De formulieren zijn raadpleegbaar op de website van het omgevingsloket. U vindt het eerste document boven aan de pagina en de bijlagen vindt u onder aan de pagina bij 'Addendabibliotheek'.

Contact

Omgevingsvergunnningen 

Delen