Overheidsopdrachten uitvoeren

Stad Antwerpen wil zoveel mogelijk ondernemers de mogelijkheid bieden om een opdracht voor de stad uit te voeren. 

 • Stad Antwerpen publiceert elke nieuwe opdracht op www.publicprocurement.be.
 • Je kan de database doorzoeken naar opdrachten binnen uw vakgebied.
 • Na registratie kan je zoekprofielen aanmaken en interessante overheidsopdrachten ontvangen.

Bekijk het overzicht van lopende opdrachten bij stad Antwerpen.

Hoe kandidaat stellen en een offerte indienen?

Vul je gegevens in en uploadt de offerte op de e-tendering. Papieren offertes worden niet meer aanvaard.

Opgelet! Als een offerte niet voldoet aan alle vereisten die opgenomen zijn in het bestek, is ze onregelmatig. een offerte wordt dan niet opgenomen in de beoordeling. Enkele tips:

 • Dien een offerte op tijd in.
 • Laat een offerte digitaal ondertekenen door een persoon die de onderneming wettelijk mag vertegenwoordigen. Een gescande handtekening is onwettig.
 • Voeg alle gevraagde documenten toe. 
 • een offerte mag maximaal 350 MB groot zijn, elk doorgestuurd file maximaal 80 MB.

Hoe onderteken je een offerte digitaal?

Met uw elektronische identiteitskaart. Dat kan

Hoe een factuur indienen? 

De stad werkt enkel met digitale facturen, creditnota’s en vorderingsstaten. Alle info over hoe je een factuur indient.

Plaatsingsprocedures

De overheid die een opdracht uitschrijft, kiest zelf welke plaatsingsprocedure ze gebruikt om de opdracht toe te wijzen. De drie meest voorkomende zijn:

 • de openbare procedure;
 • de niet-openbare procedure;
 • de onderhandelingsprocedure.

Openbare procedure

Elke belangstellende ondernemer kan, naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht, een offerte indienen. De openbare procedure verloopt in 1 fase. Alle regelmatige offertes worden met elkaar vergeleken. De offertes kunnen o.m. worden beoordeeld (a) ofwel alleen op basis van de prijs, (b) ofwel op meerdere criteria zoals prijs, kwaliteit, technische waarde, nazorg, geboden garanties, plan van aanpak etc.
In het geval (a) wordt de opdracht toegewezen aan de onderneming die de laagste offerte indient.
In het geval (b) wordt aan elk criterium een score toegekend. De onderneming met de hoogste eindscore mag de opdracht uitvoeren.

Niet-openbare procedure

De opdracht wordt eerst aangekondigd. U kan dan uw aanvraag tot deelneming stellen. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een offerte in te dienen op basis van een bestek. De niet-openbare procedure verloopt dus in 2 fasen:
1. eerst een vraag tot deelname;
2. daarna een vraag aan de ‘geselecteerde’ kandidaten om een offerte in te dienen.
Opnieuw kunnen de offertes o.m. worden beoordeeld, ofwel op basis van alleen de prijs,  ofwel op basis van meerdere criteria zoals prijs, kwaliteit, technische waarde, nazorg,  geboden garanties, plan van aanpak etc.

Onderhandelingsprocedure

Bij een onderhandelingsprocedure onderhandelt de aanbestedende overheid met één of meer inschrijvers over de voorwaarden van de opdracht. Iedereen die objectief vergelijkbare offertes indient, nodigen we uit om deel te nemen aan de onderhandelingen. De aanbestedende overheid kan ook aan één of meerdere inschrijvers vragen om een verbeterde (of laatste) offerte in te dienen.

 

Drempelwaarde Europese opdrachten

Als een opdracht een bepaald bedrag overschrijdt, moet de overheid Europees aanbesteden. Voor een openbare, een niet-openbare en een onderhandelingsprocedure gaat het om volgende bedragen:

  Opdrachten geplaatst in 2022-2023   Opdrachten geplaatst in 2020-2021  
Werken 5.382.000 euro (excl. btw) 5.350.000 euro (excl. btw)
Leveringen 215.000 euro (excl. btw) 214.000 euro (excl. btw)
Diensten 215.000 euro (excl. btw) 214.000 euro (excl. btw)

 

Duurzaamheid

Stad Antwerpen stelt duurzaamheid centraal in haar aankoopbeleid. We willen goederen, diensten en werken aankopen waarvan de impact op het milieu beperkt is. Zo vervullen we een voorbeeldfunctie en breiden we de markt voor duurzame producten, diensten en werken uit.

In onze opdrachten geven we de voorkeur aan

 • energiezuinige apparatuur of voertuigen, producten die een lange levensduur hebben, niet-giftige verven, poetsmiddelen en inkten
 • producten gemaakt van hernieuwbare grondstoffen of gerecycleerd materiaal
 • producten die na gebruik herbruikbaar of minstens recycleerbaar zijn

Stad Antwerpen koopt nooit producten aan die gemaakt worden in bedrijven waarin kinderen zijn tewerkgesteld of waar geen vakbondsvrijheid heerst.

 

Veiligheidseisen

Als ondernemer of (onder)aannemer respecteert u de veiligheidseisen (.pdf) die door stad Antwerpen worden opgelegd.

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 25 00

Alle werkdagen bereikbaar van 7 tot 16 uur.

Delen