Toelage brandcontrole kinderopvang

Uw kinderopvang heeft een brandweerattest nodig? Dan kan u een toelage aanvragen waardoor de stad tussenkomt in deze kosten.

Brandweercontrole aanvragen

Om een kinderdagverblijf te openen, uit te breiden, te veranderen of te verhuizen, heeft u een brandweerattest nodig. Dat moet na 8 jaar vernieuwd worden. Daarvoor moet u een brandcontrole laten uitvoeren.
Vraag een brandweercontrole aan

Toelage aanvragen

Bent u verplicht een brandcontrole te laten uitvoeren voor uw kinderopvang? Dan kan u hiervoor een toelage krijgen van stad Antwerpen van 200 euro per kinderopvang.

 • U kan deze toelage ten vroegste bij de opstart aanvragen en ten laatste zes maanden na het betalen van de factuur aanvragen.

Voorwaarden

 • U bent een reguliere groepsopvang met een vergunning van Kind en Gezin.
 • U ontvangt geen subsidies van Kind en Gezin, of enkel subsidies trap 1 of trap 2B (zolang u de volledige subsidie van trap 2 nog niet ontvangt).
  Uitzondering: samenwerkende kinderbegeleiders, gesubsidieerd volgens trap 2, komen toch in aanmerking voor de toelage brandcontrole.
 • U bent gevestigd op het grondgebied van stad Antwerpen.
 • U kan per pand maar 1 keer een toelage ontvangen, tenzij een nieuwe controle nodig is voor de uitbreiding, verbouwing, veranderende regelgeving of het verstrijken van de geldigheid van het brandweerattest (8 jaar).
 • Vraagt u een toelage aan naar aanleiding van de start of uitbreiding van uw opvang? Dan heeft u positief locatieadvies nodig van stad Antwerpen.
 • U mag de toelage gebruiken voor de brandpreventieopdrachten waarvoor u retributie betaalde aan de brandweer van stad Antwerpen, zoals bepaald in het retributiereglement voor opdrachten inzake brandveiligheid:
  • Alle wettelijk verplichte adviesverleningen en controlebezoeken.
  • De tijd besteed aan voorbesprekingen, studie van de plannen, dossierbehandeling en nabespreking.
  • Een schriftelijk verslag dat werd opgesteld naar aanleiding van voor- of nabesprekingen.
  • De administratieve kost.

Hoe aanvragen?

 1. Lees het reglement (.pdf).
 2. Ga naar kinderopvang.csjdatabank.be en registreer als organisatie.
  • Klik op 'registreer hier'.
  • Registreer als organisatie.
  • U ontvangt een mail met logingegevens waarmee u zich kan aanmelden.
  • Vanaf nu heeft u toegang tot alle aanvragen voor toelagen kinderopvang.
 3. Vraag uw toelage voor brandcontrole aan.
  De stad reikt ook toelagen uit voor starters en voor geluidsbeperkende maatregelen. .

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 65 87

Maak een afspraak via telefoon.

Delen

Sectoren

Thema's