Vestigingstoelating voor handcarwashes

Wil u in een woongebied in stad Antwerpen een handcarwash openen? Dan moet u eerst de stedelijke vestigingstoelating aanvragen.

Hoe aanvragen?

Vraag uw vestigingstoelating handcarwash aan.

Voeg volgende documenten toe aan de aanvraag:

  • uittreksel uit het strafregister conform artikel 596, tweede lid Sv (in Antwerpen het model 2)
  • grondplan van de vestiging (duidelijk en op schaal getekend)
  • bewijs dat u over de locatie kan beschikken

Voorwaarden

U kan uw handcarwash enkel in een woongebied vestigen:

  1. als er binnen een straal van 500 meter, vermeerderd met 200 meter per carwash in de straat, geen andere carwash gevestigd is
  2. als uw locatie beschikt over gemarkeerde parkeerplaatsen voor minimum 3 personenwagens per wasruimte
  3. als uw locatie interne circulatie voor parkeermanoeuvres toelaat
  4. na een gunstig stedenbouwkundig- en moraliteitsonderzoek

Alle voorwaarden kan u nalezen in het politiereglement vestigingstoelating handcarwashes (.pdf).

Voor het uitbaten van een handcarwash heeft u naast de vestigingstoelating ook een omgevingsvergunning nodig. Vooraleer u een pand voor een handcarwash huurt/koopt, raden wij u aan om navraag te doen naar de functie van het pand bij de dienst stedenbouwkundige vergunningen.

Wijzigingen melden

Elke wijziging in de onderneming betreffende zaakvoerders, maatschappelijke zetel, bestuursleden, ... of wijziging van gegevens opgegeven in uw aanvraag moet u doorgeven aan het Bedrijvenloket. Er volgt opnieuw een controle.

Meld een wijziging.

Tarief

De vestigingstoelating voor een handcarwash is kosteloos.

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 66 88

 

Het Bedrijvenloket is bereikbaar:
- via telefoon: elke werkdag van 9 tot 12 uur
- via mail: doorlopend
- aan het loket: elke werkdag van 9 tot 12 uur en/of na afspraak

Gesloten op 11 november 2019.
 ...

Delen

Thema's