Vestigingstoelating voor massagesalons

Wil u in stad Antwerpen een massagesalon uitbaten? Dan moet u eerst een vestigingstoelating voor massagesalons aanvragen.

Voorwaarden

Wie moet een toelating aanvragen?

U kan enkel een vestigingstoelating krijgen:

 • wanneer er binnen een straal van 250 meter geen ander massagesalon is dat voorkomt op de lijst zoals omschreven in artikel 6§1 (spreidingsvoorwaarden) van het politiereglement vestigingstoelating voor massagesalons;
 • wanneer er voor deze vestigingseenheid en onderneming in de afgelopen 6 maanden geen aanvraag onontvankelijk werd verklaard of geweigerd;
 • na een gunstig stedenbouwkundig-, moraliteits-, brandveiligheids- en hygiëneonderzoek;
 • als minimaal volgende ruimtes ingericht zijn: ontvangstruimte, massageruimte en sanitair;
 • als alle specifieke verplichte voorzieningen, zoals beschreven in artikel 15 van het reglement, in orde zijn.

Vrijstellingen

Wie moet geen toelating aanvragen, maar een vrijstelling melden?

Alle ondernemingen die massages aanbieden, zijn vrijgesteld als zij voldoen aan één van onderstaande voorwaarden:

 • alle werkzame masseurs/masseuses zijn lid van:
 • massages worden enkel uitgevoerd door professionele zorgverleners of instellingen die beschikken over een visum van de FOD Volksgezondheid (zoals artsen, kinesisten of diëtisten).
 • alle werkzame masseurs/masseuses zijn lid van een bij KB erkende beroepsvereniging voor niet-conventionele geneeskundigen (vb. chiropractor, acupuncturist, osteopaat, homeopaat).
 • de onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder sectie Q van de NACE-BEL codering, afdeling 86 tot en met 88 (ziekenhuizen, verpleeginstellingen, podologie-, pedicure-, ergotherapeuten activiteiten). Opgelet: NACE-BEL code 86909 (overige menselijke gezondheidszorg) valt niet onder de vrijstelling.
 • de onderneming beschikt over een vergunning in het kader van het decreet van 5 februari 2016 betreffende toeristisch logies, zoals gewijzigd bij decreten van 10 maart 2017 en 8 juni 2018.
 • de onderneming beschikt  over een  milieuvergunning klasse 1 of 2 voor rubriek nr. 32.8 (baden en waterrecreatie) van de Vlaremreglementering (Besluit Vlaamse regering 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning).

Als uw onderneming onder één van deze vrijstellingen valt, kan u deze vrijstelling melden.

Meld een vrijstelling voor uw massagesalon

Hoe aanvragen?

Alle voorwaarden kan u nalezen in het politiereglement vestigingstoelating massagesalons (.pdf).

Als u een massagesalon wil uitbaten, vraagt u eerst een vestigingstoelating massagesalons aan. U krijgt pas een vestigingstoelating nadat volgende controles zijn uitgevoerd:

 • brandveiligheid en hygiëne
 • stedenbouwkundige onderzoek
 • financieel onderzoek
 • moraliteitsonderzoek

Vraag een vestigingstoelating voor uw massagesalon aan.

Voeg volgende documenten toe aan de aanvraag:

 • uittreksel uit het strafregister volgens artikel 596, tweede lid Sv opladen (in Antwerpen is dit het model 2) van maximaal 3 maanden oud, voor alle actieve zaakvoerders. Inwoners van stad Antwerpen kunnen dat hier aanvragen, anders kan u dit aanvragen bij uw gemeente.

Wijziging vestigingstoelating

Elke wijziging in de onderneming betreffende zaakvoerder, maatschappelijke zetel, bestuursleden of wijziging van gegevens opgegeven in uw aanvraag (zoals werkzame masseuses) moeten doorgegeven worden aan het Bedrijvenloket. Er volgt opnieuw een controle.

Vraag een wijziging vestigingstoelating voor uw massagesalon aan

Bij andere wijzigingen die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid of elke bestemmingswijziging is een nieuwe vestigingstoelating vereist.

Tarief

De vestigingstoelating voor een massagesalon is kosteloos.

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 66 88

 

Het Bedrijvenloket is bereikbaar:
- via telefoon: elke werkdag van 9 tot 12 uur
- via mail: doorlopend
- aan het loket: elke werkdag van 9 tot 12 uur en/of na afspraak

Gesloten op 11 november 2019.
 ...

Delen

Thema's