Nieuwe modevisie: 5 concrete actiedomeinen

5 actiedomeinen die de Antwerpse modesector een nieuw elan zullen geven | copyright Ronald Stoops

Antwerpen heeft al decennia een unieke status in de modewereld. Om die internationale positie van Antwerpen als modestad te behouden en weer te versterken, maakte de stad, samen met sleutelfiguren uit de sector en met Flanders District of Creativity, een grondige analyse van de Antwerpse mode-industrie. De Britse mode-expert Jan Miller werd ingeschakeld om – na bevraging van de sector – een strategische visie uit te werken en voor te stellen. Deze nieuwe visie werd in juli 2021 goedgekeurd.

Nieuwe modevisie “Wie mode zegt, zegt Antwerpen”

De analyse toont de sterkte van Antwerpen als modestad, maar gaat niet voorbij de zwakke punten. De stad wil met deze nieuwe visie aan de slag.

LEES HIER HET VOLLEDIGE MODEPLAN (NL)

FASHION PLAN (ENG)

Modeplan 2022 - 2025 met vijf actiedomeinen

Uit de visie volgde een strategische modeplan. Daarin staat met welke acties de stad wil behouden waar ze sterk staat, maar vooral wil versterken waar ze grote groei-opportuniteiten ziet. Daarom stelde ze dit modeplan op, met 5 concrete actiedomeinen:

  1. Versterking van de ankers; de Academie en het MoMu
  2. Opleiding voor talent in de mode-industrie
  3. Creativiteit koppelen aan ondernemerschap in mode
  4. Modebeleving in Antwerpen
  5. Marketing van het merk Antwerpse mode

Met dit modeplan wil de stad de modesector in Antwerpen nieuwe vleugels geven en duurzame lijnen uitzetten richting 2030. De stad wil de concrete acties die in het modeplan voorgesteld worden, voor 2025 opstarten of realiseren.

HIGLIGHTS VAN HET MODEPLAN IN PRESENTATIE (ENG)

 

Delen