Nieuwe modevisie

Copyright Ronald Stoops

Stad Antwerpen heeft een nieuwe modevisie met als horizon 2030: Wie mode zegt, zegt Antwerpen. Zo wil de stad de internationale positie van Antwerpen als modestad behouden en versterken. De visie werd vertaald naar een modeplan 2022-2025.

Modeplan 2022 - 2025 

Lees het volledige modeplan op: 

MODEPLAN - Wie mode zegt, zegt Antwerpen (NL)

FASHION PLAN ANTWERP - City of Fashion (ENG)

Analyse modestad 

Stad Antwerpen, Flanders District of Creativity en sleutelfiguren uit de sector maakten een grondige analyse van de Antwerpse mode-industrie. De analyse toont de sterkte van Antwerpen als modestad, maar gaat niet voorbij de zwakke punten.

Modevisie met blik op 2030

Na de analyse werkte de Britse mode-expert Jan Miller een strategische visie uit. De visie blikt vooruit naar 2030 en heeft 5 beleidslijnen: 

  • We geven de sector en onze mode-ankers de erkenning die ze verdienen.
  • We zorgen dat de mode-industrie het nodige talent vindt.
  • We geven een zetje aan nieuw ondernemerschap voor de mode-industrie.
  • We zorgen voor een permanente beleving van mode in de stad.
  • We versterken lokaal en internationaal onze merk als modestad.

Actieplan Modestad 2022 - 2025

Uit de visie volgde een strategische modeplan met concrete acties om de sterktes te behouden en groei-opportuniteiten te benutten. De stad wil deze acties voor 2025 opstarten of realiseren.

Enkele highlights uit het actieplan:

  • Single point of contact voor de mode-industrie
  • Professionalisering van de mentoring voor nieuwe mode-ondernemers 
  • Ondernemerscoaching voor mode-ondernemers en moderetailers
  • Aandacht voor randvoorwaarden in modesector
  • VDAB-opleiding digitaal patroontekenen in Antwerpen verankeren en verder ontwikkelen. 

Highlights van het modeplan in presentatie (ENG)

 

Delen