Visie en cijfers

Stad in cijfers

144 renovatiepremies in 2017

2308 vacatures in juli 2018

4394 nieuwe bedrijven opgericht in 2015

214 miljoen ton goederen geladen en gelost

29.185 zelfstandigen in de stad

450 startersgesprekken in 2017

Antwerpen telt 17.000 creatieve ondernemers

87 arbeidsplaatsen per 100 inwoners

Stedelijk economisch beleid