Horecabeleids- en actieplan

Antwerpen is de grootste horecastad van Vlaanderen - © Tom Cornille

In het nieuwe bestuursakkoord is horeca een belangrijke prioriteit. De stad wil de troeven van de sector uitspelen en versterken door de ontwikkeling van een duidelijk en gedragen horecabeleid. 

Antwerpen is de grootste horecastad van Vlaanderen. De kwaliteit van deze sector is dan ook van essentieel belang voor de stad zowel vanuit economisch, sociaal als toeristisch oogpunt. De sector draagt bij aan de economische ontwikkeling en fungeert als aantrekkingspool voor bezoekers.

Horeca vormt ook een essentieel onderdeel van het sociaal weefsel in de stad. Bewoners en bezoekers van de stad ontmoeten elkaar in de talrijke horecazaken. De aanwezigheid van aantrekkelijke horecazaken zorgt voor levendigheid in de straten, wat de sociale veiligheid versterkt. Ook de combinatie van horeca met andere recreatiemogelijkheden als shopping, cultureel bezoek,… vormt een ongelooflijke troef voor de stad.

Ondanks het grote belang van horeca is deze branche kwetsbaar. Zo gaan er sinds 2003 jaarlijks gemiddeld 135 horecazaken failliet. Dit maakt 20% uit van alle faillissementen in de stad Antwerpen.

In het bestuursakkoord is horeca daarom een belangrijke prioriteit. De stad wil de sector versterken door de verdere ontwikkeling van een horecabeleid. De stad wil de komende jaren onder meer het terrassenreglement actualiseren. Ook een eengemaakte horecataks staat op het programma. Daarnaast zal de stad extra inzetten op het historisch centrum waar de horecazaken het de laatste jaren moeilijk hebben gehad. Tot slot blijft stad Antwerpen zichzelf promoten in binnen- en buitenland als culinaire hoofdstad.

De stedelijke horecamanagers bouwen dit beleid uit in nauwe samenwerking met de sector en fungeren als aanspreekpunt voor alle Antwerpse horecaondernemers.

Delen

Sectoren