Meting van de Antwerpse horecakernen

De meting van de Antwerpse horecakernen 2017 brengt het aanbod in kaart en maakt een vergelijking met de metingen van 2010 en 2013.

De meting van de Antwerpse horecakernen 2017 is een terreinonderzoek dat commerciële en niet-commerciële panden geïnventariseerd. Dit rapport biedt heel wat inzichten in het horecalandschap:

 • Welke verschuivingen treden op?
 • Wat zijn de nieuwe trends?
 • Hoe reageren ondernemers op deze trends?

Evoluties in kaart brengen

De meting beantwoordt vragen als 'Welke strategische horecakern is de grootste?' of 'Welk type horeca vind je er?'. Daardoor is het mogelijk om het horecabeleid specifiek op bepaalde horecakernen af te stemmen. De horecameting gebeurde voor het eerst in 2010. Deze meting maakt het mogelijk om evoluties in kaart te brengen en vergelijkingen te maken met de resultaten van 2010 en 2013.

Resultaten per horecakern

In de Meting van Antwerpse horecakernen (.pdf) vindt u een inventarisatie van deze 12 gebieden:

District Antwerpen - Postcode 2000

 1. Centraal Station
 2. Eilandje
 3. Historisch Centrum
 4. Schipperskwartier
 5. Studentenbuurt
 6. Theaterbuurt
 7. Zuid

District Antwerpen - Postcode 2018

 1. Zurenborg

District Antwerpen - Postcode 2050

 1. Sint-Anneke

District Antwerpen - Postcode 2060 

 1. Lange Lobroek
 2. Sint-Jansplein en omgeving

District Deurne - Postcode 2100

 1. Sportpaleis

Delen