Meting van de Antwerpse winkelstraten 2016

De zevende meting van de Antwerpse winkelstraten is afgerond. De meting werd gehouden om in te spelen op verschuivingen en trends en zo het detailhandelsbeleid te versterken. 

De stad verandert voortdurend, en dat geldt ook voor het aantal winkels en het winkelaanbod. Winkelkernen groeien, verschuiven of krimpen in. Die dynamiek is gevat in het rapport ‘Meting van de Antwerpse winkelstraten 2016’, de driejaarlijkse inventarisatie van het commerciële aanbod van winkelgebieden in de stad.

Enkele opvallende trends in het rapport zijn:

  • de daling van het aantal winkelpanden en shoppingzaken. Over alle winkelgebieden heen is over de voorbije 10 jaar een daling van 3% in de commerciële dichtheid merkbaar,
  • de stagnatie van de leegstand in winkelstraten. Hierbij valt het op dat leegstand zich niet enkel situeert in de lokale kernen van de districten;
  • de daling van het aantal imagoverlagende winkels. Het actief inzetten op controles van de uitbatingsvergunning en de vestigingsvergunning, zorgt voor een gezonde hoeveelheid van dit type handelszaken;
  • de populariteit van sommige winkelwandelgebieden in het stadscentrum bij kleinere winkelketens;
  • gunstige evoluties in het winkelaanbod van enkele lokale kernen. De meeste opvallende voorbeelden zijn de Offerandestraat-Dambruggestraat en de Abdijstraat-Den TIR. Deze winkelkernen zijn de koplopers in de transformatie van de klassieke winkelstraat naar een winkelstraat die zich voornamelijk richt op het lokale publiek.

Deze driejaarlijkse meting toont aan dat verder moeten ingezet worden op de versterking van onze winkelgebieden, en dit zowel in de Antwerpse binnenstad als in de districten:

  • blijven investeren in aantrekkelijke winkelstraten, mobiliteit en parkeren;
  • stimuleren van investeringen door vernieuwende concepten en internationale ketens naar Antwerpen te halen en door de renovatie van handelspanden te subsidiëren;
  • ondersteunen van handelaarsverenigingen en startende ondernemers op weg helpen;
  • ondernemers in detailhandel bijstaan op het vlak van promotie, zowel voor het belevingsvolle shoppen in het centrum als voor het lokale winkelaanbod.

Bekijk de gedetailleerde fiche per winkelgebied (.pdf)

Delen

Sectoren