Gezocht: uitbater jachthaven Willemdok

Stad Antwerpen zoekt een nieuwe uitbater voor een jachthaven in het Willemdok, in de schaduw van het MAS op het Eilandje.

Het Willemdok heeft een wateroppervlak van 37.839 m² en wordt het hele jaar door als commerciële jachthaven gebruikt. Er is een moderne steigerinfrastructuur met ligplaatsfaciliteiten voor pleziervaartuigen voorzien.
Deze jachthaven bestaat sinds 2000 en bevindt zich in het oudste havengebied van de stad, het Eilandje. De nabije omgeving onderging de afgelopen jaren een hele transformatie. Het is een bruisende buurt geworden met een bloeiende horeca en enkele publiekstrekkers zoals het MAS en het Red Star Line museum.

Concessie

De stad biedt deze infrastructuur nu opnieuw aan in concessie. De nieuwe concessiehouder staat in voor het dagelijks beheer van de jachthaven en verleent plaatsen aan zowel langliggers als passanten.
Door mee te waken over de kwaliteit van de infrastructuur en de aanwezige vaartuigen in de jachthaven verhoogt de concessiehouder bovendien de uitstraling van het Eilandje. Door actief promotie voor het watertoerisme in binnen-en buitenland te voeren, werkt de exploitant mee aan de positionering van Antwerpen als ‘stad aan de stroom’.

De concessie loopt voor een periode van negen jaar en gaat in op 1 november 2018. De stad kan de concessie nadien verlengen.

Indienen voorstel

Is de uitbating van de jachthaven iets voor u? Bied dan de ingevulde inschrijvingsdocumenten ten laatste op vrijdag 13 juli 2018 om 14 uur onder gesloten omslag aan op Den Bell, Francis Wellesplein, 1, 2018 Antwerpen.

Meer info over deze oproep leest u in dit document.

Deel deze pagina: